Rillion One - Leverantörsfaktura-scanning

Smart koppling: Rillion One

Rillion One icon

Rillion One

Rillion One main image

Rillion One är ett modernt webbaserat system som hjälper er att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. Vare sig ni idag jobbar helt pappersbaserat eller använder ett EFH-system kan vår lösning ge er ännu högre effektivitet.

About Rillion One

Rillion One erbjuder olika typer av tolkningstjänster för att ni ska få tid över till roligare och bättre investerad arbetstid. Vill ni skanna era fakturor själva eller vill ni att vi gör det jobbet åt er? Med en unik integration till tolkning i molnet så är Rillion det enda program ni behöver logga in i för att godkänna era leverantörsfakturor innan de bokförs i Fortnox

This is how the connection with Fortnox works

Rillion One hämtar över leverantörsregister, kontoplan, kostnadsställen, projekt och valutor från Fortnox. Ja, alla register som behövs för att bokföra en faktura. Innan fakturan skickas ut på attest blir den preliminärregistrerad i Fortnox och först när den är attesterad och godkänd blir den definitivregistrerad och klar för betalning. OBS. Det bolag du vill koppla mot Fortnox måste redan finnas i Rillion One. Det går inte att skapa upp nytt bolag via Fortnox.