Utbildning

Fortnox Bokslut & Skatt

utbildning_informationssida.jpg

Detta är en gratisutbildning!

Utbildningen är till för dig som vill lära dig hur du arbetar med Fortnox Bokslut och Skatt. Utbildningen är inspelad och ni kan gå den när ni vill samt använda lösenordet för att ta del av utbildningen flera gånger.

Anmälan

Kunskaper och erfarenhet

Grundkunskaper gällande produkten Digital Byrå, samt redovisning, bokslut och skatt. 
Observera att vi visar hur det löpande arbetet sker i Fortnox program och därmed förutsätter att kunskap i ämnet finns sedan tidigare. 

Innehåll

Under utbildningen kommer du att lära dig:

  • Hur kopplingen ser ut till Fortnox Bokslut & Skatt 

  • Hur du arbetar med avstämningar i Fortnox Bokslut & Skatt

  • Hur du gör ett bokslut i Fortnox program

  • Hur du tar fram en årsredovisning, stämmoprotokoll samt fastställelseintyg i Fortnox program

  • Hur du arbetar med skatt och deklarationer i Fortnox program

Mål

När du har gått utbildningen så har du fått en genomgång i hur du arbetar i Fortnox Bokslut & Skatt på bäst sätt.

Bra att veta

Inför utbildningen behöver du ha grundläggande kunskap inom Digital Byrå. I utbildningen använder vi programmen Digital Byrå samt Bokslut & Skatt. 

Utbildningen är en inspelad version och ni kan därför inte ställa några frågor till läraren. Ni kan gå utbildningen flera gånger om ni önskar och den är uppdelad i 5 olika filmer.


Har du några frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss antingen via telefon 0470-78 50 00 eller via e-post utbildning@fortnox.se