Utbildning

Villkor

Webbutbildningar

Alla utbildningar har ett begränsat antal platser och leds av en lärare.
Våra utbildningar debiteras olika beroende på utbildning. Anmälan är bindande och vi utebliven närvaro debiteras med en avbokningsavgift.

Observera att anmälan är bindande. Fram till kl. 08:00 på utbildningsdagen kan du omboka din plats till ett annat tillfälle. Om detta blir aktuellt, vänligen kontakta oss på utbildning@fortnox.se. ​Vid uteblivit deltagande som inte meddelats i tid, debiteras 400 kr per utbildningstimme. Även kostnadsfria utbildningar är bindande och uteblivit deltagande debiteras en avbokningsavgift på 200kr.

Utbildningen är inte kopplad till någon avbokningsavgift. Utbildningen får inte spridas eller distribueras vidare. För att ta del av utbildningen krävs en unik anmälan.

Observera att anmälan är bindande. Fram till och med fem dagar innan utbildningstillfället kan du avboka eller omboka dig till ett annat tillfälle. Avbokning senare än fem dagar innan utbildningstillfället debiteras 1100 kr. Vid avbokning eller ombokning av din utbildning, kontakta oss på utbildning@fortnox.se.

Observera att anmälan är bindande. Fram till och med tjugo dagar innan utbildningstillfället kan du avboka eller omboka dig till ett annat tillfälle. Avbokning senare än tjugo dagar innan utbildningstillfället debiteras 1100 kr. Vid avbokning eller ombokning av din utbildning, kontakta oss på utbildning@fortnox.se.

Här kan det skilja lite beroende på event. Är det en kostnad på eventet så gäller avbokningsreglerna, avbokning senare än fem dagar innan utbildningstillfället debiteras 1100 kr. Vid avbokning eller ombokning av din utbildning, kontakta oss på utbildning@fortnox.se.