Lön|Omvärldsspaning

Publicerad: 16 mars 2020|Senast uppdaterad: 1 mars 2022

Regeringens krispaket – vad innebär det för dig som har anställda?

Regeringen har beslutat om ett krispaket för att mildra den ekonomiska effekt som coronaviruset har – och fortsatt kommer ha – på svenska företag och jobb. Vi har summerat vad paketet innebär, och hur de nya reglerna påverkar företagare som har anställda.

Slopad karens

Karensavdraget slopas från och med den 11 mars 2020 fram till årets slut. Du som företagare kommer kunna ansöka om ersättningen retroaktivt. Information om hur du ansöker finns hos Försäkringskassan .

Karensavdrag hanteras som vanligt i Fortnox Lön. Läs mer om det slopade karensavdraget på Försäkringskassan .
 

Staten tar över sjuklöneansvaret

Staten tog tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från den 1 april till och med den 31 maj 2020. Även egenföretagare ersattes genom att de fick en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra karensavdrag.

För att få ersättning för sjuklönekostnaden rapporterar du in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket via arbetsgivardeklarationen, och du ersätts sedan genom ditt skattekonto.

Läs mer om sjuklöneansvaret på Försäkringskassan .

Staten kommer från och med den 1 augusti till den 31 december ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 31 december. Detta enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag. Läs mer om hur det går till .

Även den schabloniserade sjukpenningen för egenföretagare som är sjuka föreslås förlängas från den 31 maj till 30 september.
 

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt. Detta innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Detta gäller från och med den 13 mars 2020 fram till årets slut.

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.

Från och med den 1 november 2020 slopas dessa tillfälliga regler och Försäkringskassan återgår till de ordinarie bestämmelserna om när läkarintyg ska lämnas.
 

Korttidsarbete för dig som har anställda i företaget

Observera att regeringen den 9 november kom med ett förslag om att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 ska kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Läs mer om förslaget här .

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering), som gäller från och med den 16 mars till och med den 31 december 2020, innebär att dina lönekostnader (i egenskap av arbetsgivare) kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det innebär till exempel att en anställd kan gå ned i 40 procents arbetstid men behålla 96 procent av lönen. Upplägget liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Syftet med insatsen är att rädda svenska jobb, genom att avlasta företagens lönekostnader.

Som företagare kan du förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Saknar företaget kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Du hittar mer information om förutsättningarna och hur du söker på Tillväxtverkets sida om korttidsarbete.

Läs mer om hur du hanterar korttidsarbete i Fortnox Lön .
 

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Observera att regeringen den 9 november kom med ett förslag om att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Läs mer om förslaget här .

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna började gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Om du som företagare har betalat in skatt på ditt skattekonto under perioden januari till mars, kan skatten återbetalas från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Ditt företag ska fortsätta att skicka in sina deklarationer till Skatteverket som vanligt. För mer information om anstånd, kontakta Skatteverket . Skatteverket har även en sida med samlad information för företag med anledning av coronaviruset.

Läs mer om regeringens krispaket .