Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Enligt det nya förslaget ska den tidsgränsen tillfälligt tas bort fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.
 

Omställningsstöd i fem ytterligare månader

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs. Den 26 november preciserade regeringen sitt förslag: förlängningen delas upp i två perioder, nämligen augusti-oktober respektive november-december 2020 (tidigare har stödet kunnat sökas för mars till juli). Stödet för augusti-oktober kommer att ges till företag som tappat minst 40 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019, och för perioden november-december ges det till företag som tappat minst 30 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019. Ersättning ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för ges med maximalt 30 miljoner kronor per företag. Läs mer om utformningen av stödet för augusti till december.
 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare avser minskad omsättning under mars-juli 2020 och går att söka från den 10 november på Boverkets webbplats. Enligt förslaget ska även detta stöd förlängas så att omsättningsminskningar under augusti-oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stödet. För att få rätt till stöd för krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019.

Enligt förslaget kommer det att bli en ny ansökningsomgång för förlängningen.
 

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

I mars 2020 infördes möjligheten för företag att få anstånd med skatteinbetalningar (till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms) i ett år. Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.
 

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen föreslår att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. I juni 2020 beslutade regeringen även om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Förslagen kommer i början av 2021 att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Representation – allt du behöver veta!

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Nya lagar och regler 2021

Gåvor till anställda – detta ska du tänka på!...

Belopp och procentsatser för 2021