AUTOMATISERADE ARBETSFLÖDEN

Fakturering med Fakturaservice

Enklare kan det knappast bli – varken för dig eller dina kunder.

Kvinna kollar i sin surfplatta

Skapa fakturan – Fortnox sköter resten

Med den här tjänsten fakturerar din kund som vanligt i Fortnox och efter att de skapat sin faktura tar Fortnox över. Fakturan skickas ut och eventuella påminnelser hanteras. När fakturan sedan betalas, registreras och bokförs den i Fortnox. Som redovisningskonsult blir din uppgift att göra en avstämning i slutet av denna process.

Se hur enkelt det kan fungera

Automatisera dina kunders fakturering

Som redovisningskonsult

 • Kan du ge dina kunder ett konkurrenskraftigt erbjudande för kundfakturahantering
 • Sparar du tid och minskar risk för fel i och med automatisk kontering och bokföring, samt vid bankavstämningar
 • Får du ett mer rättvisande resultat med intäkter och resultat i realtid
 • Får du bättre kontroll och kan ge mer precis rådgivning
 • Sparar du tid och har allt snabbt tillgängligt genom att allt blir sökbart digitalt

Dina kunder

 • Får en kostnadseffektiv fakturahantering genom fast, låg kostnad per faktura och minimal arbetsinsats
 • Sparar tid på automatisk registrering av inbetalningar, kontering och bokföring
 • Slipper ev påminnelse- och inkassohantering
 • Får kontroll genom att kunna följa hela kundfakturaflödet, och dessutom realtidsuppdatering på betalda och icke betalda fakturor
 • Får mer rättvisande resultat med intäkter på rätt period

Så här enkelt fungerar det

Detta gör redovisningsbyrån

Detta gör företaget

Kunden skapar fakturan

Kunden skapar sin faktura i Fortnox Fakturering och väljer att skicka med Fakturaservice.

Pil Pil
Fakturaservice levererar

Fakturaservice skickar ut fakturan på det sätt som kunden valt, med e-faktura, e-post, eller som vanlig post. Fakturaservice tar även hand om eventuella påminnelser och inkassokrav.

Pil Pil
Inbetalning matchas, bokförs och betalas ut

När betalningen kommit in, matchar Fakturaservice den mot rätt faktura, bokför betalningen och betalar ut. Utbetalningar sker dagligen.

Pil Pil
Avstämning hos byrån

Som redovisningskonsult stämmer du endast av att allt ser ok ut.

Pil Pil
Klart!

Fakturan är betald, bokförd och finns digitalt sökbar för dig och din kund i Fortnox.

Pil Pil

Flera arbetsflöden du kan automatisera:

Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor
Effektiv fakturahantering
 • Fortnox tar emot och tolkar leverantörsfakturan
 • Automatisk kontering och bokföring
 • Full kontroll med attestfunktion
Läs mer
Löner
Löner
Förenklad löneadministration
 • Anställda rapporterar via webb
 • Full kontroll med attestfunktion
 • Allt förberett för lönekörning
Läs mer
Kvitton & Utlägg
Kvitton & Utlägg
Kvittounderlag på direkten
 • Fota kvitton med mobilen
 • Snabbt, digitalt underlag
 • Koppling till Fortnox Bokföring för helautomatiserat flöde
Läs mer
Digitalisera byrån
Digitalisera byrån
Bli Fortnox Byråpartner
 • Plattform med program och tjänster
 • Support och utbildning
 • Kommunikation och samarbete
Läs mer