Fakturaservice

Fullständing prislista

Alla priser anges exkl moms.

ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ månad

 

FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV

Fortnox Finans skickar ut fakturan till våra klienters kunder via brev eller e­-post. Fortnox Finans skickar även ut påminnelser och inkassokrav om kunderna inte betalar. Avgifter och eventuell dröjsmålsränta under påminnelseprocessen tillfaller Fortnox Finans.

 

Kostnad för gäldenären Kostnad för Klient vid lyckat ärende Kostnad för Klient vid misslyckat ärende*
Fakturservice Postal faktura ** (Sverige) 0 kr 9,90 kr/st 9,90 kr/st
Fakturservice E-faktura 0 kr 4,90 kr/st 4,90 kr/st
Fakturservice E-postfaktura 0 kr 4,90 kr/st 4,90 kr/st
Påminnelseservice 0 kr 1,90 kr/st 1,90 kr/st
Kreditfaktura Från 4,90 kr/st
Påminnelse (Sverige) 60 kr 0 kr 0 kr
Inkassokrav 180 kr 0 kr 0 kr
Dröjsmålsränta Gällande referensränta plus 8 procentenheter 0 kr 0 kr
A-postutskick av fakturan 2 kr 2 kr
Generell bilaga 1 kr vid faktura via e-post. 2 kr, 1 kr extra per sida från sid 2 vid faktura via brev 1 kr vid faktura via e-post. 2 kr, 1 kr extra per sida från sid 2 vid faktura via brev

* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.
** I priset ingår Porto, kuvert samt utskrift av faktura med en sida. Efterföljade sidor kostar 2 kr per styck.

 

BETALNINGSFÖRELÄGGANDE, DELGIVNING M.M

Betalningsföreläggande innebär att fakturan lämnas in via en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

 

Kostnad för gäldenären Kostnad för Klient vid lyckat ärende Kostnad för Klient vid misslyckat ärende*
Arvode betalningsföreläggande 380 kr 0 kr 380 kr
Ansökningsavgift betalningsföreläggande 300 kr 0 kr 300 kr
Avgift verkställighet** 600 kr 0 kr 600 kr
Delgivning 1000 kr 400 kr 1400 kr
Uppläggningsavgift amorteringsplan 170 kr 0 kr 170 kr
Aviavgift amorteringsplan 60 kr 0 kr 60 kr
Påminnelseavgift amorteringsplan 60 kr 0 kr 60 kr
Anmälan fordran i konkurs 180 kr 180 kr
Hantering rekonstruktioner 180 kr 180 kr
Hantering skuldsanering 180 kr 180 kr

* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.

** Avgiften avser per verkställighetsår.

 

EFTERBEVAKNING

Efterbevakning innebär att Fortnox Finans långtidsbevakar fakturan. Fortnox Finans utför kontinuerligt kreditkontroller av gäldenären.

 

Klient Fortnox Finans
Kapital* 80 % 20 %
Lagstadgade och övriga avgifter samt ränta* 0 % 100 %

*Gäller även då faktura på klients begäran återkallas från efterbevakning (dock ej vid gäldenärens konkurs).

 

AVVIKELSER

Fortnox Finans kan erbjuda låga avgifter mot våra klienter tack vare att vi har stora volymer och automatiserade flöden. För att vår hantering ska bli effektiv krävs att våra klienter lämnar korrekta uppgifter till oss.

Avvikelser innebär att klienten har lämnat felaktiga uppgifter till Fortnox Finans t.ex felaktigt personnummer eller felaktiga adressuppgifter eller att klienten väljer att återkalla fakturan på grund av exempelvis felaktigheter eller att den är bestriden av gäldenären.

 

Kostnad för gäldenären Kostnad för Klient vid lyckat ärende Kostnad för Klient vid misslyckat ärende*
Timkostnad för arbete som ej ingår i tjänsten 0 kr 550 kr 550 kr
Återkalla faktura innan efterbevakning / betalningsföreläggande 0 kr 50 kr 50 kr
Återkalla eller kreditera faktura som är under bevakning 0 kr 0 kr 20 % av kapitalbeloppet + Återkallelseavgift, samt lagstadgade och övriga avgifter och ränta.
Återkalla eller kreditera faktura som är inskickad till Kronofogden men inte är i bevakning 0 kr 0 kr Lagstadgade och övriga avgifter och ränta
Administrationsavgift felinsättning som återsänds via avi 75 kr 0 kr
Administrationsavgift utbetalning av felinsättning som återsänts via avi och inte hämtats ut 150 kr 0 kr

* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.

 

 

UTBILDNINGAR

Fortnox Finans tillhandahåller utbildningar i syfte att undervisa hur tjänsten är tänkt att användas.

 

Klient
Anmälningsavgift 0 kr
Ej deltagande vid bokad anmälan 200 kr

 

Fortnox Finans allmänna villkor för avtal om tjänster