Publicerad: 20 mars 2023|Senast uppdaterad: 2 maj 2023

Vad är vinstmarginal? Guide & kalkylator för att räkna ut

Vinstmarginal är ett viktigt nyckeltal för alla företag – oavsett bransch eller storlek. Det är ett lönsamhetsmått som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst. Med vår kalkylator kan du snabbt och enkelt räkna ut vinstmarginalen för just ditt företag. Dessutom går vi igenom hur och när det kan användas som ett värdefullt mått i din verksamhet.

Räkna ut vinstmarginal

Vinstmarginal
Försäljningspris - kr
Kostnader - kr

Så här fungerar kalkylatorn

Vinstmarginalen räknas ut genom att dividera periodens resultat (skillnaden mellan försäljning och kostnader) med periodens kostnader. Fyll i dina värden i vår kalkylator så hjälper vi dig med uträkningen av vinstmarginal. Värdena hittar du i din resultatrapport.

Vad är vinstmarginal? 

Vinstmarginal är ett nyckeltal som används för att bedöma ett företags lönsamhet . Ofta används det för att jämföra olika företag inom samma bransch. Vinstmarginalen tar inte hänsyn till hur företaget är finansierat. För att få en full bild av hur lönsamt ett företag är kan exempelvis räntabilitet på eget kapital användas som ett kompletterande nyckeltal. 

Formel för vinstmarginal

Vinstmarginalen räknas ut i procent genom att dividera periodens resultat (försäljning minus kostnader) med samma periods försäljning. En positiv vinstmarginal innebär att företaget går med vinst, där ett högre tal innebär en högre (och bättre) vinstmarginal. Tvärtom innebär en negativ vinstmarginal att företaget går med förlust. 

Nedan formel används vanligen för att räkna ut vinstmarginalen. 

Vinstmarginal i % = (Försäljning - Kostnader) / Försäljning

Vad är en bra vinstmarginal?

Det finns inget generellt svar på vad som är en bra eller hög vinstmarginal. Detta då vinstmarginalen varierar kraftigt mellan olika branscher och beroende på konjunkturläge. Vissa branscher har en relativt hög marginal på upp emot 20 procent, medan andra branscher ligger lägre med en vinstmarginal på runt 2 procent. Man brukar uppskatta att en genomsnittlig vinstmarginal över alla branscher ligger på mellan 5 och 7 procent. 

Vinstmarginalen kan med fördel kompletteras med andra nyckeltal för att ge en total bild över ett företags lönsamhet. Detta då vinstmarginalen inte tar hänsyn till hur företaget är finansierat. Ett företag kan ha en hög vinstmarginal, men också vara väldigt högt belånat. Ett bra nyckeltal att komplementera med är räntabilitet på eget kapital. Vill du undersöka ett företags belåningsgrad är även soliditet ett bra nyckeltal att komplettera med. 

Hur förbättrar man vinstmarginalen?

Vinstmarginalen kan förbättras på två olika sätt. Antingen genom att öka sina intäkter, eller genom att minska sina kostnader. Det allra bästa scenariot är att både öka sina intäkter och minska sina kostnader – något som såklart kan vara lättare sagt än gjort i praktiken.

Exempel

Ett företag har under året 1 000 000 kronor i omsättning. Kostnaderna uppgår till 900 000 kronor. Vinstmarginalen blir då enligt nedan:

(1 000 000 - 900 000) / 1 000 000 = 10%

Under nästa år ökar omsättningen till 1 100 000 kronor, medan man lyckas hålla nere kostnaderna på samma nivå som föregående år på 900 000 kronor. Vinstmarginalen har då förbättrats från 10 procent till 18,18 procent.

(1 100 000 - 900 000) / 1 100 000 = 18,18%

Ytterligare ett år därpå är omsättningen kvar på 1 100 000 kronor – men det här året lyckas man minska kostnaderna till endast 850 000 kronor. Vinstmarginalen förbättras återigen.

(1 100 000 - 850 000) / 1 100 000 = 22,72%

Full koll på ditt företag med Fortnox

Fortnox smarta lösningar möjliggör en helt automatiserad bokföring – vilket ger dig full koll på hur ditt företag mår i realtid. Vill du veta mer?