Vad är Räntabilitet?

Räntabilitet visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet.

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått

Räntabilitet är ett nyckeltal som beskriver ett företags vinst i förhållande till investerat kapital . Räntabilitet används framförallt som ett lönsamhetsmått och uttrycks i procenttal. Ju högre räntabilitet ett företag har desto mer vinst gör företaget vilket också innebär att aktieägarna får en högre avkastning.

Hur beräknas räntabilitet?

Räntabilitet beräknas genom att ställa företagets vinst i relation till kapitalet. Företagets räntabilitet kan beräknas med hjälp av flera olika formler beroende på vilken typ av kapital som avses. Två vanliga räntabilitetsmått är räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på eget kapital visar avkastningen ägarna får på sitt satsade kapital medan räntabilitet på totalt kapital istället syftar till att bedöma företagets lönsamhet i förhållande till företagets samtliga tillgångar. Räntabilitet på eget kapital = Resultat / Eget kapital Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.