Bokföra Utdelning till aktieägare

Vid bokföring av utdelning till aktieägare används bland annat konto 2898.

Läs mer om utdelning till aktieägare

Informationen i detta avsnitt gäller aktiebolag. Bokföringstipsen är enbart en rekommendation, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Beslut om utdelning på bolagsstämman

Ett aktiebolag som går med vinst har vid den årliga bolagsstämman, eller vid en extra bolagsstämma, möjlighet att besluta om att dela ut en del av vinsten till aktieägarna – så kallad utdelning. Utdelningens storlek bestäms på stämman och fördelas normalt sett i proportion till hur många aktier varje ägare har.

Utdelning beskattas som inkomst av kapital upp till ett visst belopp enligt 3:12-reglerna. Läs mer om hur skatt fungerar vid utdelning här.

Hur bokförs utdelning?

För att förstå hur utdelning bokförs behöver du ha en förståelse för hur årets resultat bokförs. Om ditt företag har ett positivt resultat på 500 000 kronor under det föregående året bokas det över från konto 2099 Årets resultat till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år när det nya räkenskapsåret börjar enligt nedan.

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat500 000
2098 – Vinst eller förlust från föregående år500 000

På bolagsstämman beslutas det om att dela ut 100 000 kronor av vinsten. Dessa förs över till konto 2898 Outtagen vinstutdelning. Resterande del av vinsten, 400 000 kronor, förs över till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. Notera att konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år alltid ska nollas i samband med detta.

KontoDebetKredit
2098 – Vinst eller förlust från föregående år500 000
2898 – Outtagen vinstutdelning 100 000
2091 – Balanserad vinst eller förlust400 000

När utdelningen slutligen betalas ut nollas konto 2898 mot det konto du utför betalningen från.

KontoDebetKredit
2898 – Outtagen vinstutdelning100 000
1930 – Företagskonto100 000

Hjälp med bokföringen?
Samarbeta med en byrå

Fortnox plattform används dagligen av tusentals redovisningskonsulter – redo att samarbeta och hjälpa dig längs vägen.

Kom igång med Fortnox
Automatiserad bokföring

Vår moderna företagsplattform är full med smarta och automatiserade lösningar som gör din bokföring både enklare och roligare.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.