Bokföra Utdelning till aktieägare

Vid bokföring av utdelning till aktieägare används bland annat konto 2898.

Ett aktiebolag som går med vinst har vid den årliga bolagsstämman, eller vid en extra bolagsstämma, möjlighet att besluta om att dela ut en del av vinsten till aktieägarna – så kallad utdelning. Utdelningens storlek bestäms på stämman och fördelas normalt sett i proportion till hur många aktier varje ägare har.

Utdelning beskattas som inkomst av kapital upp till ett visst belopp enligt 3:12-reglerna.

Hur bokförs utdelning?

Informationen i detta avsnitt gäller aktiebolag. Bokföringstipsen är enbart en rekommendation, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Exempel bokföring av utdelning i aktiebolag

För att förstå hur utdelning bokförs behöver du ha en förståelse för hur årets resultat bokförs. Om ditt företag har ett positivt resultat på 500 000 kronor under det föregående året bokas det över från konto 2099 Årets resultat till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år när det nya räkenskapsåret börjar enligt nedan.

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat500 000 kr
2098 – Vinst eller förlust från föregående år500 000 kr

På bolagsstämman beslutas det om att dela ut 100 000 kronor av vinsten. Dessa förs över till konto 2898 Outtagen vinstutdelning. Resterande del av vinsten, 400 000 kronor, förs över till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. Notera att konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år alltid ska nollas i samband med detta.

KontoDebetKredit
2098 – Vinst eller förlust från föregående år500 000 kr
2898 – Outtagen vinstutdelning100 000 kr
2091 – Balanserad vinst eller förlust400 000 kr

När utdelningen slutligen betalas ut nollas konto 2898 mot det konto du utför betalningen från.

KontoDebetKredit
2898 – Outtagen vinstutdelning100 000 kr
1930 – Företagskonto100 000 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.