Bokföra Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar bokförs under kontogrupp 13 på konto 1385 Värde av kapitalförsäkring.

Företag kan göra insättningar i en kapitalförsäkring för att spara till pension eller för en framtida investering. I de flesta fall är det en bank eller ett försäkringsbolag som fungerar som utställare av kapitalförsäkringen. Försäkringen räknas som en finansiell tillgång och beskattas schablonmässigt. Endast insättningar och uttag bokförs. I de flesta fall räknas kapitalförsäkringen som en anläggningstillgång i balansräkningen. Det innebär att den är ett långsiktigt innehav, till skillnad från en omsättningstillgång som är en kortare placering. En anläggningstillgång ska alltid skrivas ner vid bokslutet om värdet understiger anskaffningsvärdet.

Vid uttag är det viktigt att veta kapitalförsäkringens verkliga värde för att redovisningen ska bli korrekt. Det bokförda värdet får inte understiga det verkliga värdet. Om detta händer har företaget gjort en otillåten nedskrivning. Uttag ska därför i första hand bokföras som en finansiell intäkt på värdeökningen och resterande som en minskning av insatt kapital. Bokföringen skiljer sig åt om kapitalförsäkringen är en placering för sparande eller pension, och om det är en svensk eller utländsk kapitalförsäkring.

Exempel – Bokföra kapitalförsäkring

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

En kapitalförsäkring får enbart bokföras som en tillgång om den faller ut till företaget. Ett företag kan teckna en kapitalförsäkring för att till exempel skydda sig vid förlust av nyckelpersoner, eller för att få ut pengar om en ägare avlider. 

Om kapitalförsäkringen faller ut till en anställd ska den anställde beskattas som vid en vanlig lön, samtidigt som företaget också ska betala socialavgifter som en vanlig lön. I de fallen redovisas inte kapitalförsäkringen som en tillgång i företaget, utan istället blir det en avdragsgill löneutbetalning.

Bokföring av kapitalförsäkring som en tillgång

Följande exempel förutsätter att kapitalförsäkringen faller ut till företaget. Därmed ska den bokföras som en tillgång i företaget.

Överföringar till en kapitalförsäkring som klassificeras som en tillgång bokförs ofta på konto 1385 Värde av kapitalförsäkring. Är det en kortfristig placering kan ett konto under kontogrupp 18 användas. Vid uttag kan vinsten eller förlusten bokas på konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag, eller 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar om det varit en kortfristig placering.

När företaget gör en insättning i en svensk kapitalförsäkring med 100 000 kronor kan bokföringen se ut så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bank100 000 kr
1385 – Värde av kapitalförsäkring100 000 kr

När företaget ska ta ut kapitalförsäkringen har denna växt till 150 000 kronor. Vinsten – det vill säga 50 000 kronor – bokförs på konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper. Konto 1385 krediteras, och bankkontot som används debiteras.

KontoDebetKredit
1930 – Bank150 000 kr
1385 – Värde av kapitalförsäkring100 000 kr
8220 – Resultat vid försäljning av värdepapper 50 000 kr

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.