Bokföra Överavskrivningar

Skattemässiga överavskrivningar krediteras som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 i bokslutet.

Ett företag kan göra avskrivningar för att fördela kostnaden för en tillgång över de år som den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Genom att göra avskrivningar sprider företaget ut kostnaden för tillgången över flera år och på så sätt kommer den inte att – felaktigt – bara belasta inköpsåret.

Avskrivningar får endast göras om dessa kriterier är uppfyllda:

  • anskaffningsvärdet exklusive moms måste överstiga ett halvt prisbasbelopp

  • tillgångens ekonomiska livslängd måste vara minst tre år

  • tillgången måste ha en begränsad nyttjandeperiod.

En överavskrivning är en skattemässig avskrivning som överstiger de planenliga och redan framräknade avskrivningarna. Skillnaden mellan den redan bokförda avskrivningen och den skattemässiga avskrivningen redovisas som en kreditpost under obeskattade reserver i balansräkningen. Vanligtvis kallas detta för en ackumulerad överavskrivning eller en anläggningsreserv. Skattemässiga avskrivningar används för att minska företagets skatt och frigöra likviditet, samt för att jämna ut företagets resultat mellan olika år.

Det finns två metoder för att räkna fram en skattemässig avskrivning: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Räkenskapsenlig avskrivning är den vanligaste metoden och kan användas i årsredovisning- eller bokslutsarbetet av företag med god ordning i sin redovisning. Väljer företaget en räkenskapsenlig avskrivning används huvudregeln, ibland kallad för 30-procentsregeln, eller kompletteringsregeln, ibland kallad för 20-procentsregeln. Huvudregeln innebär att avskrivningen får göras med 30 procent av tillgångens restvärde. Kompletteringsregeln innebär att avskrivningen görs med 20 procent per år under fem år. En överavskrivning måste alltid, förr eller senare, föras tillbaka.

Exempel på bokföring av överavskrivningar 

Ett företag som gör en skattemässig avskrivning kommer alltså att få ett annat resultat än vad de planenliga avskrivningarna i den löpande redovisningen visar. När en skattemässig avskrivning är högre än det planenliga avskrivningarna bokförs den som en överavskrivning.

Vi tar ett exempel. Ett företag har under året bokfört 10 000 kronor i avskrivningar på en maskin. I samband med bokslutet kan ytterligare skattemässiga avskrivningar göras med 5 000 kronor.

KontoDebetKredit
8853 – Förändrade överavskrivningar maskiner och inventarier5 000 kr
2153 – Ackumulerad överavskrivning maskiner och inventarier5 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.