Bokföra Porto

Porto och frimärken debiteras vanligtvis kontogrupp 62 Tele och post, eller konto 6251 Porto. Portokostnader som gäller varudistribution med postfrakt debiteras dock på konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution.

Om en redovisningsenhet ska skicka postpaket, brev, direktreklam eller tidningar måste man betala porto eller köpa frimärken. Distributionen av dessa sker via posten och porto är en form av avgift för att distributören ska utföra sina tjänster. Portot kan till exempel vara inräknat i kostnaden för det kuvert eller paket man köper när man ska skicka iväg varan, eller det kan komma i form av frimärken. Har man ett lager av frimärken är det ovanligt att detta inventeras och värderas vid bokslut, även om de har köpts in i stora mängder. Skulle redovisningsenheten emellertid sälja frimärken måste de inventera och värdera varulagret av frimärken vid bokslutet. 

Utgifter för porto, frimärken och postpaket som avser ej förbrukade resurser ska redovisas som tillgångar tills de har förbrukats inom redovisningsenheten. När resurserna är förbrukade omförs tillgången av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen. I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas kostnader för postpaket, frimärken och porto bland Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas kostnaderna istället vanligtvis till funktionerna administration och försäljning (varudistribution). Den del av en utgift för postpaket, porto och frimärken som avser ingående moms ska redovisas som negativ skuld i balansräkningen tills momsskulden är betald. 

Använder redovisningsenheten kontantmetoden ska utgifter för frimärken, postpaket och porto bokföras när leverantörsfakturan är betald. Använder redovisningsenheten istället fakturametoden bokförs avgifterna enligt fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när betalningen sker, beroende på vad som inträffar tidigast. Det är sedan 1 april 2016 inte någon moms på postpaket, porto och frimärken och kostnaden är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Exempel på bokföring av porto

Porto och frimärken debiteras vanligtvis i kontogrupp 62 Tele och post, eller konto 6251 Porto. Portokostnader som gäller varudistribution med postfrakt debiteras istället konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution. 

Om en redovisningsenhet använder fakturametoden och ska bokföra en utgift för ett porto på 1 000 kronor kan det till exempel se ut enligt nedan:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld1 000 kr
6251 – Porto1 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.