Bokföra Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring för anställda redovisas normalt under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda en sjukvårdsförsäkring för att få fri sjukvård och specialistvård utan att behöva stå i vårdkö. Försäkringen kan också ge fri sjukvårdsupplysning, vårdplanering, förebyggande insatser och rehabilitering. Den gäller vanligtvis utan självrisk. En sjukvårdsförsäkring tecknas antingen som en gruppsjukvårdsförsäkring eller som en individuell sjukvårdsförsäkring. Den anställde förmånsbeskattas för försäkringen och den skattepliktiga förmånen beräknas till 60 procent av försäkringspremien. 40 procent av en sjukvårdsförsäkring är alltså en skattefri förmån . Arbetsgivaren ska därför dra förmånsskatt från den anställdes lön och lämna korrekta uppgifter på lönespecifikationen. För arbetsgivaren är det en avdragsgill kostnad . Enskilda näringsidkare kan bara teckna en sjukvårdsförsäkring privat.

En sjukvårdsförsäkring ska inte blandas ihop med en sjukförsäkring. Sjukvårdsförsäkringen ger snabbare vård och fungerar som ett komplement till den offentliga vården. Sjukförsäkringen ersätter inkomstbortfall vid en längre sjukfrånvaro. En sjukförsäkring tecknas av en privatperson och kan vara ett betydelsefullt tillägg till ersättningen från Försäkringskassan vid en längre sjukdomstid. En sjukförsäkring kompletteras ofta med en olycksfallsförsäkring. En sjukvårdsförsäkring kan tecknas av både en privatperson och ett företag.

Exempel på bokföring av sjukvårdsförsäkring

Ett aktiebolag som har tecknat en sjukvårdsförsäkring för sina anställda får en faktura från försäkringsbolaget. Fakturan är på 4 000 kronor. Beloppet är momsfritt eftersom försäkringstjänster inte är en momspliktig omsättning. Premierna ska förmånsbeskattas till 60 procent och detta sker i samband med löneutbetalningen till de anställda. Fakturan kan bokföras så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder4 000 kr
7621 – Sjuk- och hälsovård, avdragsgill4 000 kr

Förmånsbeskattningen sker i samband med löneutbetalningen. Då används vanligen konto 7389 Övriga kostnader för förmåner och 7399 Motkonto skattepliktiga förmåner.

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.