Vad är Affärshändelse?

När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som påverkar företagets tillgångar och resultat. In- och utbetalningar från kassa och bank samt förändringar av fordringar och skulder är affärshändelser. Ett exempel på det kan vara när en fastighetsmäklare tar emot en handpenning för en bostad, då sker en affärshändelse. För ideella föreningar som är bokföringsskyldiga kan affärshändelser uppstå även om föreningen inte bedriver näringsverksamhet. Exempel på affärshändelser för ideella föreningar kan bland annat vara inbetalningar av medlemsavgifter, bidrag och utbetalningar av hyror. Vad som utmärker affärshändelser är att dessa händelser omedelbart påverkar företagets resultat . En affärshändelse är samma sak som en ekonomisk händelse i ett företag, med andra ord en transaktion som på något sätt påverkar företagets förmögenhet eller struktur. En beställning är däremot inte en affärshändelse. Om ett företag har lagt en order ska den händelsen alltså inte bokföras som en affärshändelse.

Affärshändelser måste bokföras

Alla affärshändelser i ett företag måste bokföras . För att bokföra affärshändelser måste det finnas någon slags dokumentation som används som underlag. Det kan vara fakturor , kvitton och kontoutdrag, för att nämna några. Dessa underlag kallas verifikationer i bokföringssammanhang. Verifikationer måste innehålla vissa uppgifter, bland annat:

  • När verifikationen sammanställdes

  • När affärshändelsen inträffade

  • Vad affärshändelsen avser

  • Vilket belopp det gäller

  • Vem motparten är

  • Verifikationsnummer

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.