Vad är Faktura?

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Hur fakturerar man?

När affärer görs mellan två företag måste en fullständig faktura upprättas. Vanligtvis fakturerar företag från ett affärssystem, där företaget även hanterar sin bokföring . Det förenklar och sparar tid, eftersom alla företag ändå är skyldiga att bokföra. Naturligtvis kan du även skapa fakturor utan att använda ett affärssystem och hantera bokföringen av fakturorna, men det är mer tidskrävande.

Vad ska en faktura innehålla?

 • Fakturadatum – Datum då fakturan är utställd, d.v.s. inte när du skickar den utan när den ställs ut.

 • Fakturanummer – Alla fakturor ska ha ett individuellt nummer. I vissa fall kan det kallas för löpnummer, men det är precis samma sak.

 • Säljarens och köparens adress.

 • Säljarens momsregistreringsnummer – Det kallas även för VAT-nummer, men det är egentligen bara en utländsk benämning för momsregistreringsnummer (huvudsakligen inom EU).

 • Datum – Då leverans eller tillhandahållande skett, eller då a conto-betalning (delbetalning, vanligen i form av förskottsbetalning) gjorts om det inte är samma som fakturadatum.

 • Specifikation – Vad fakturan omfattar.

 • Pris

 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag.

 • Tillämpad momssats.

 • Momsbelopp – Det totala momsbeloppet på fakturan.

 • Eventuell befrielse från moms – Hänvisning till relevant bestämmelse, d.v.s. till exempel omvänd skattskyldighet vid utlandshandel.

I aktiebolag är dessutom följande uppgifter obligatoriska:

Det här bör också finnas med på fakturan:

 • Betalningsvillkor och villkor om dröjsmålsränta.

 • Säljarens plus- och bankgironummer.

 • F-skatt – Uppgift om att säljaren har godkännande för F-skatt.

 • Fakturatyp – Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura eller kreditfaktura .

 • Avsändarens och mottagarens referenser.

 • Hänvisningar till eventuella beställningar och offerter .

 • Leveransvillkor – Vilket ansvar säljaren respektive köparen har vid leverans av varorna. Det kan t.ex. vara så att köparen är ansvarig för leveransen av varan en viss sträcka, exempelvis från hamn till slutdestination.

Vad är viktigt och tänka på vid fakturering?

Viktigt att tänka på är att fakturan ska vara tydlig. Mottagaren ska veta exakt vad man betalar för och hur mycket. Se också till att du använder rätt momstyp och momssats på fakturan. När du skapar en ny faktura eller fakturamall är det också viktigt att tänka på att vissa uppgifter måste finnas med.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.