Vad är API?

Med ett API, från engelskans Application Program Interface, kan man på ett strukturerat sätt hämta och lämna data.

API:er är byggstenar som får datasystem att prata med varandra

Ett API är ett ordnat sätt att tillgängliggöra data från olika datasystem. Ett API fungerar som ett kontrakt mellan den som äger en viss data och den som vill använda samma data. API:er användas i till exempel mobilapplikationer, på webbsidor och i andra datasystem och är ett väletablerat begrepp inom programmering och kodning. Att hantera data på ett ordnat sätt har man gjort länge, men API:er får olika digitala tjänster, system och applikationer att kommunicera med varandra och göra saker tillsammans. Ett API fungerar då som en länk, en byggsten, mellan de olika programmen. Till exempel kan en utvecklare som har tillgång till flera datakällor hitta på både smarta och roliga lösningar att använda de olika byggstenarna på. API:er finns även i datorer, till exempel mellan ett ordbehandlingsprogram och ett operativsystem.

Öppet och stängt API

Ett API kan vara både öppet eller stängt. Ett öppet API låter vem som helst använda sin data eller delar av sin data men det betyder inte att den alltid delas gratis eller utan kontroll. Ett öppet API kan till exempel vara ett bussbolag eller ett flygbolag som låter andra appar använda tidtabeller och förseningsinformation. Ett stängt API hanterar data inom en intern organisation eller mellan en eller flera utvalda parter. Exempel på ett stängt API är ett kassasystem eller ett vårdsystem som används inom en speciell verksamhet.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.