Vad är Borgen?

Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.

Vad innebär borgen?

Borgen innebär att vara skyldig att ta över någon annans betalningsskyldighet. Det fungerar som ett avtal där den juridiska personen eller privatpersonen blir skyldig till att betala tillbaka en skuld om inte låntagaren själv kan betala. Den person som går i borgen, även kallad borgensman , blir skyldig att betala först när det konstateras att långivaren, även kallas gäldenär, inte kan betala tillbaka sitt lån.

Vad är skillnaden mellan borgenär och borgensman?

Ofta blandas begreppen borgenär och borgensman ihop trots att de har helt olika betydelse. En borgensman är en person som åtar sig ansvar att betala tillbaka en skuld när låntagaren inte har möjlighet att betala av skulden på egen hand. Medan en borgenär är en person eller ett företag som är långivare såsom exempelvis en bank.