Vad är Bransch?

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Varje bransch har specifika egenskaper

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet. Alla olika branscher har sina specifika egenskaper där exempelvis regelverk, konjunkturkänslighet, lönsamhet och risker varierar. Det är därför svårt att jämföra bolag och nyckeltal inom olika branscher.

Exempel på olika branscher

Det finns många olika branscher. De vanligaste branscherna framgår i listan enligt nedan.

  • Energi, t.ex. olja, gas och kol.

  • Material, t.ex. kemi, trä, papper och metaller.

  • Industri, t.ex. maskiner, lastbilar och fartyg.

  • Sällanköpsvaror, t.ex. bilar, vitvaror och kläder.

  • Dagligvaror, t.ex. mat, dryck och tvättmedel.

  • Hälsovård, t.ex. sjukvård och bioteknik.

  • Finans och fastigheter, t.ex. banker, försäkringsbolag och fastigheter.

  • Informationsteknik, t.ex. datorer, mjukvara och kontorsutrustning.

  • Teleoperatörer, t.ex. telefon/internetoperatörer.

  • Kraftförsörjning, t.ex. el.