Vad är Bransch ?

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Läs mer om bransch

Varje bransch har specifika egenskaper

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet. Alla olika branscher har sina specifika egenskaper där exempelvis regelverk, konjunkturkänslighet, lönsamhet och risker varierar. Det är därför svårt att jämföra bolag och nyckeltal inom olika branscher.

Exempel på olika branscher

Det finns många olika branscher. De vanligaste branscherna framgår i listan enligt nedan.

  • Energi, t.ex. olja, gas och kol.

  • Material, t.ex. kemi, trä, papper och metaller.

  • Industri, t.ex. maskiner, lastbilar och fartyg.

  • Sällanköpsvaror, t.ex. bilar, vitvaror och kläder.

  • Dagligvaror, t.ex. mat, dryck och tvättmedel.

  • Hälsovård, t.ex. sjukvård och bioteknik.

  • Finans och fastigheter, t.ex. banker, försäkringsbolag och fastigheter.

  • Informationsteknik, t.ex. datorer, mjukvara och kontorsutrustning.

  • Teleoperatörer, t.ex. telefon/internetoperatörer.

  • Kraftförsörjning, t.ex. el.

Är du nystartad?
Kom igång med Fortnox

Enkel och automatiserad bokföring. Du som är nystartad får valfritt programpaket kostnadsfritt i ett halvår.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.