Vad är Delgivningsbar person?

En delgivningsbar person tar emot delgivningar för ett företags räkning.

Om ett bolag inte har någon firmatecknare som är bosatt i Sverige, måste styrelsen för bolaget utse en i Sverige bosatt person som tar emot delgivningar för företagets räkning. Delgivningsmottagaren tar emot brev från bland annat myndigheter, och det anses att bolaget har nåtts av delgivningen när personen mottagit brevet.

Mottagaren är skyldig att omedelbart informera bolagets styrelse om delgivningen och vad den avser. Lyckas inte delgivningsmottagaren komma i kontakt med styrelsen ska mottagaren omgående avregistrera sig från befattningen hos Bolagsverket.

En delgivningsmottagare har inget ansvar i bolaget och ingen behörighet att företräda bolaget.