Vad är Företagsform?

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Företagsformen, ibland även kallad bolagsformen, bestämmer bland annat hur företagets styrs, vem som är skyldig att betala företagets skulder , hur företaget beskattas och om företaget ägs av en eller flera personer. Vilken företagsform som passar bäst beror på förutsättningarna och företagets verksamhet. De vanligaste företagsformerna är enskild firma , aktiebolag , handelsbolag , kommanditbolag och ekonomisk förening .

De vanligaste företagsformerna

Enskild firma och aktiebolag är de vanligaste företagsformerna. En enskild firma eller en enskild näringsverksamhet är enkel att starta. En privatperson är ensam ägare och inget startkapital behövs. En enskild firma är ingen egen juridisk person vilket innebär att ägaren är ansvarig för företagets skulder och ska redovisa verksamhetens resultat som en bilaga till den egna inkomstdeklarationen. Aktiebolag bildas av en eller flera ägare. Företaget är en egen juridisk person med en unik identitetsbeteckning, ett organisationsnummer . Ägaren eller delägarna är inte personligt ansvariga för företagets skulder och åtaganden. För att starta ett aktiebolag krävs ett startkapital, ett så kallat aktiekapital . Ett aktiebolag avslutar räkenskapsåret med en årsredovisning . Ett handelsbolag ägs av två eller flera bolagsmän. Inget startkapital krävs och delägarna är ansvariga för företagets förpliktelser trots att företaget är en egen juridisk person. Ägarna är skyldiga att redovisa sin andel av handelsbolagets resultat som en bilaga till den egna inkomstdeklarationen. Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag där minst en delägare har obegränsat ansvar. En ekonomisk förening är en företagsform med minst tre medlemmar, till exempel kunder, anställda eller leverantörer. Medlemmar i en ekonomisk förening har inget eget personlig ansvar för föreningens skulder och förpliktelser.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.