Vad är Garantipension?

Garantipensionen finns som ett grundskydd för personer som har haft låg eller ingen arbetsinkomst alls under sitt verksamma liv.

Läs mer om garantipension

Vid låg eller utebliven pensionsgrundande inkomst

Om du inte har jobbat alls i livet, eller om din inkomst har varit låg, innebär det troligtvis att din inkomstgrundade pension är låg. I sådana fall kan du få en pension som består av både inkomstgrundad pension och garantipension. Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. Man ansöker om garantipension i samma ansökan som för inkomstpension.

Kriterier för garantipension

Du får garantipensionen från 65 års ålder, oavsett om du har lämnat in ansökan om allmän pension vid en lägre ålder. Om du fortsätter arbeta och tjäna in nya pensionsrätter med en ökad inkomstpension som resultat, kommer garantipensionen att sänkas. Det spelar ingen roll om du väljer att ta ut garantipension direkt vid 65 års ålder, eller om du väntar längre. Den blir inte högre ju längre tid du väntar. För att ha rätt till garantipension ska du ha varit bosatt i Sverige i minst tre år, och minst 40 år mellan 16 och 54 års ålder för att få full garantipension. För varje år du har bott utanför Sverige minskar din garantipension med 0,25 %.

Så mycket kan du få i garantipension

Maxbeloppet för garantipensionen är 9 781 kr i månaden för ensamstående och 8 855 kr i månaden om du är gift (gäller från augusti 2022). Du har ingen rätt till garantipension om du har en inkomstpension på över 14 882 kr brutto i månaden som ensamstående, och över 13 477 kr brutto i månaden som gift (gäller från augusti 2022). Om du tar ut pension före 65 års ålder kan det tyckas som att du har rätt till garantipension med tillräckligt låg inkomstpension. Dock är det alltid din beräknade inkomstgrundade pension vid 65 års ålder som påverkar rätten till garantipension, vilket innebär att du eventuellt trots allt inte uppfyller kraven för garantipension.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.