Vad är Inkomst?

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Vad är inkomst?

En vanlig typ av inkomst är ersättning för utfört arbete, alltså vanlig lön. Men det finns andra typer av inkomster med andra betydelser, till exempel inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital . Inkomst av kapital är bland annat räntor , aktieutdelningar och hyra vid uthyrning av en privatbostad. Inkomst av tjänst (den vanligaste formen av inkomst för privatpersoner) är bland annat lön, sjuklön, pension och sjukpenning och andra förmåner som betalas ut av arbetsgivare , uppdragsgivare eller Försäkringskassan. Livsinkomst är den totala arbetsinkomsten under en persons arbetsliv. Pensionen grundar sig bland annat på livsinkomsten samt på inbetalda premier. Årsinkomsten är de totala inkomsterna under ett kalenderår. Från inkomsten kan man göra vissa skattemässiga avdrag för kostnader (utgifter ) innan man räknar ut den skattemässiga inkomsten.

Skatter på inkomst

Den som är anställd får en lönespecifikation varje månad som specificerar bruttolön och nettolön . Bruttolönen är lönen före skatteavdrag. Nettolönen är den lön som betalas in på den anställdes bankkonto. Den anställde måste skatta för sin inkomst och de flesta förmåner som erhålls. Arbetsgivaren gör avdrag för preliminärskatt från bruttolönen och betalar in skatten till Skatteverket för den anställdes räkning. Lönebeskedet specificerar hur mycket skatt som dragits. Hur mycket den anställde ska betala i skatt beror bland annat på vilken kommun hen är skriven i samt, om hen är medlem i Svenska Kyrkan eller något annat trossamfund. Ett exempel på hur skattesatsen kan skilja sig är Stockholm som har en genomsnittlig skattesats på 29,82 % och Uddevalla, vars skattesats ligger på 33,64 %.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.