Vad är GLN-nummer ?

GLN-nummer är ett lokaliseringsnummer som företag använder för att identifiera olika platser i leveranskedjan. Förknippas ofta med e-fakturering.

Läs mer om gln-nummer

GLN är en förkortning för Global Location Number och är alltså ett unikt lokaliseringsnummer som företag kan använda för att hitta platser som ingår i leveranskedjan, detta kan exempelvis vara:

  • Fysiska platser såsom arbetsställen och filialer.

  • Funktionella platser, till exempel fakturamottagare.

  • Juridiska enheter, till exempel en myndighet eller ett företag.

  • Digitala platser, till exempel ett IT-system som används vid registrering av elektroniska meddelanden.

GLN-nummer och e-fakturor

GLN-nummer är något som ofta benämns i samband med e-fakturor. Det är inget krav att använda sig av GLN, oavsett om man vill skicka eller ta emot e-fakturor. Istället är det något som främst används av större företag och kommuner för att rikta e-fakturor till en specifik avdelning eller filial inom bolaget. Mindre bolag använder i regel sig inte av GLN, utan där görs e-fakturakopplingen på organisationsnummer istället.

Läs mer om e-fakturering i Fortnox

Vill du lära dig mer om hur du kan förenkla ditt arbete med inkommande och utgående fakturor med hjälp av e-fakturering finns en bra Kom igång-guide för hur du kommer igång i Fortnox.

Är du nystartad?
Kom igång med Fortnox

Enkel och automatiserad bokföring. Du som är nystartad får valfritt programpaket kostnadsfritt i ett halvår.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.