Vad är Goodwill?

Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.

Goodwill är en immateriell tillgång

Goodwill är en immateriell tillgång i företagets balansräkning som kan bestå av varumärken , kundregister eller ett företags rykte. Värdet av goodwill påverkas positivt om företaget har goda kundrelationer, bra rykte och starkt varumärke. Därför har nystartade företag vanligtvis inte någon goodwill. Motsatsen till goodwill är badwill och innebär att företaget har ett dåligt rykte och anseende.

Bokföring av goodwill

Goodwill ska bokföras som en immateriell tillgång och redovisas i balansräkningen. Företag får inte skriva av goodwill utan enbart skriva ned värdet. Alla noterade företag inom EU är skyldiga att tillämpa IFRS (International Financial Reporting Standards) vilket innebär att tillgångarna ska värderas till dess verkliga värde. Därför måste företag kontrollera om värdet på goodwill består.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.