Vad är Hängavtal?

Om en arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation, men ändå vill tillämpa ett kollektivavtal för sin bransch, kan man istället teckna ett så kallat hängavtal med de anställdas fackliga organisation.

Hur fungerar ett hängavtal?

Om en privat arbetsgivare inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och därmed inte har något kollektivavtal kan denne teckna ett så kallat hängavtal. Ett kollektivavtal fungerar nämligen som en typ av regelbok med bland annat regler om löne- och anställningsvillkor och är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation. Det finns inga krav om att teckna kollektivavtal, men fördelarna gör att många arbetsgivare som inte är organiserade i en arbetsgivarorganisation tecknar ett hängavtal som en form av kollektivavtal. Det gör man direkt med fackförbundet istället för via en arbetsgivarorganisation. Hängavtalet innebär att arbetsgivaren kommer överens med den fackliga organisationen i fråga om att reglerna i ett visst kollektivavtal ska gälla för företaget. I praktiken tillämpas alltså samma regler som om företaget skulle haft ett vanligt kollektivavtal. Arbetsgivaren måste tillämpa de löne- och anställningsvillkor som står i avtalet och även följa de lagregler som innefattar kollektivavtal, bland annat de i förtroendemannalagen och medbestämmandelagen.

Fördelar med hängavtal

Fördelen med ett hängavtal är att de anställda erbjuds samma villkor som de som arbetar för en arbetsgivare som har kollektivavtal. Arbetsgivaren och det fackliga förbundet har alltså kommit överens om att följa reglerna i ett befintligt kollektivavtal som gäller för branschen i fråga. I det kan det bland annat ingå regler om:

  • Arbetstid

  • Anställningsform

  • Löner

  • Ersättningar

  • Övertid

  • Ledighet

  • Uppsägning

  • Olycks- och pensionsförsäkringar

Fördelen med att ha tecknat ett hängavtal är att anställningsvillkoren redan är utarbetade och att man har möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen. Arbetsplatsen blir mer attraktiv då det erbjuds konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor samt standardiserade anställningsvillkor. Det underlättar även kommunikationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Nackdelar med hängavtal

Det finns dock vissa nackdelar med att teckna ett hängavtal istället för att ansluta sig till en arbetsgivarorganisation och teckna kollektivavtal. Medlemsföretag med kollektivavtal betalar till exempel ungefär hälften så mycket till omställningsorganisationen för det kollektivavtalade kompetens- och omställningsstödet jämfört med de med hängavtal. En del fackföreningar kan dessutom ta ut administrativa avgifter för hängavtal. Det kan alltså vara något dyrare att teckna ett hängavtal istället för ett kollektivavtal, och vissa företag väljer att inte teckna något av avtalen. Reglerna i ett kollektivavtal gör att företaget inte kan erbjuda de anställda samma flexibilitet. Det kan till exempel vara svårare att dela ut bonusar eller erbjuda andra förmåner .