Vad är Kartell?

En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad.

Läs mer om kartell

Vad uppstår en kartell?

En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad. En kartell uppstår genom att konkurrenter träffas och går med på att inte tävla mot varandra utan istället påverka prissättning och dela upp marknaden. Karteller drivs av en form av fusk genom manipulation och berövar kunderna på en rättvis affär inklusive andra företag på marknaden.

En kartell bryter mot konkurrenslagen

Företag som ingår i en kartell bryter mot konkurrenslagen. Karteller leder till högre priser och sämre produktutbud och skadar konsumenterna. Ett företag som ingått i en kartell kan bli tvingade att betala konkurrensskadeavgift på upp till 10 % av företagets omsättning.