Vad är Löpande skuldebrev?

Löpande skuldebrev kan överlåtas och säljas till annan part. Löpande skuldebrev delas upp i innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Mer om Löpande skuldebrev

Skuldebrev – ett bevis på ett lån

Ett skuldebrev tecknas mellan en borgenär och en gäldenär , alltså när en låntagare lånar pengar av en långivare. I de flesta fall gäller det lån från banker och andra finansbolag, men skuldebrev kan också skrivas mellan privatpersoner. Skuldebrev är juridiskt bindande dokument som fungerar som kvitto på en skuld. Ett skuldebrev ska innehålla detaljer om lånet såsom parternas identitet, lånebelopp, villkor för återbetalning och räntesats. När skulden är återbetald ska skuldebrevet makuleras eller uppdateras med ny information om att lånet är återbetalt. Skuldebrev regleras i lagen om skuldebrev och kan också benämnas revers, låneavtal, kreditavtal mm.

Både skriftliga och muntliga skuldebrev är bindande avtal, men vid en tvist mellan borgenären och gäldenären kan det vara svårt att bevisa vilka villkor som gäller vid ett muntligt avtal. Ett skriftligt skuldebrev är därför en trygghet för båda parter. 

Löpande skuldebrev och enkla skuldebrev

Löpande skuldebrev är ett skuldebrev som kan överlåtas och säljas till en annan part. Det är den vanligaste typen av skuldebrev. Ett löpande skuldebrev kan vara ett innehavarskuldebrev eller ett orderskuldebrev. Är skuldebrevet ett innehavarskuldebrev innebär det att den som har det fysiska skuldebrevet kan kräva pengar av gäldenären. Ett orderskuldebrev har en specifik borgenär men kan ändå överlåtas till en annan borgenär. Löpande skuldebrev används ofta av banker och andra kreditinstitut.

Enkla skuldebrev används främst när borgenären och gäldenären är privatpersoner. I skuldebrevet ska tydligt framgå vem både borgenären och gäldenären är. Enkla skuldebrev överlåts sällan, även om det är möjligt. Vid en eventuell överlåtelse måste gäldenären informeras om att lånet bytt borgenär. Detta meddelande kallas för denuntiation.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.