Vad är Avkastning?

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Avkastning är vinsten på insatt kapital

När man placerar pengar på banken får banken en skuld till dig och förhoppningsvis får du ränta på de pengar du placerat. På samma sätt får företaget en skuld till dig när du sätter in pengar. Avkastningen är vinsten på ditt insatta kapital .

Avkastning används som lönsamhetsmått

Avkastning är en ekonomisk term som används för att mäta ett företags lönsamhet . Ett annat ord för avkastning är räntabilitet. Det finns flera mått för avkastning. Följande mått är de vanligaste förekommande och samtliga nyckeltal uttrycks i procent:

  • Avkastning på investering

  • Avkastning på investerat kapital

  • Avkastning på totalt kapital

  • Avkastning på eget kapital

  • Avkastning på sysselsatt kapital

  • Avkastning på operativt kapital