Vad är Revers?

Revers, även kallat skuldebrev, är ett skriftligt löfte om att betala en summa pengar, alternativt ett skriftligt erkännande av en skuld.

Läs mer om revers

En revers fungerar som ett underskrivet avtal gällande en skuld, mellan två eller flera parter. I en revers bör det framgå hur stor skulden är, vem som ska betala till vem (borgenär respektive gäldenär), samt på vilket sätt skulden ska betalas. Det finns dock inga krav på vad en revers ska innehålla, men för att den ska vara giltig måste låntagaren ha skrivit under reversen. Den enklaste formen av en revers innehåller i princip bara två namn och en summa pengar.

Enkel revers

Man kan dela upp reverser, eller skuldebrev, i enkla eller löpande. Den enkla reversen är utställd av en part direkt till en annan part. Enkel revers är den vanligaste formen av skuldebrev mellan privatpersoner. Enkel revers innebär att betalningen endast får ske till nämnd person, även om möjlighet att överlåta skuldebrevet så att betalningen sker till någon annan, finns. I sådana fall måste gäldenären, alltså den som betalar, underrättas om överlåtelsen och i övrigt gäller precis samma villkor som med den tidigare borgenären.

Löpande reverser

En löpande revers kan i sin tur delas upp i två kategorier: Orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Dessa är utformade med högre rättslig säkerhet för borgenären, och med tydliga regler för vad som är avtalat. Ett orderskuldebrev ställs till en person eller order och kräver en påskrift från borgenären vid överlåtelse. Borgenären kan dock överlåta ett orderskuldebrev till innehavaren. Med ett innehavarskuldebrev i handen på förfallodagen är innehavaren av skuldebrevet berättigad till att ta emot betalningen.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.