Vad är Rotavdrag?

Rotavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för arbeten som utförs i hemmet. ROT beviljas för den arbetstid som arbetet avser och gäller inte för t.ex materialkostnader.

Hur fungerar rotavdrag?

Företag i vissa branscher kan ta betalt enligt de regler som gäller för ROT (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). Om ditt företag erbjuder en tjänst som passar in i någon av kategorierna kan du upprätta en faktura enligt särskilda regler. Rotavdrag har man rätt till på en fastighet som man äger själv eller en bostadsrätt som man äger.

Hur mycket uppgår Rotavdraget till?

Din kund kan få skattereduktion som motsvarar 50% av totalkostnaden för ett rotarbete. Det maximala beloppet är 50 000 kr per person och år.

Vad bör en Rotfaktura innehålla?

Utöver de vanliga uppgifter som måste finnas med på en faktura bör en Rotfaktura innehålla följande uppgifter:

  • Din kunds personnummer.

  • Specifikation av den typ av arbete som har utförts.

  • Var och när arbetet utförts.

  • Om fakturan avser ett rotarbete måste fastighetsbeteckningen, alternativt bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer framgå.

  • Hur kostnaden är fördelad på arbete, material och övrigt (t.ex. resekostnad, maskinkostnad och transportkostnad).

  • Fakturans totalbelopp exklusive och inklusive moms. Momsens storlek och procentsats ska också anges.

  • Storleken på skattereduktionen.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.