Vad är Skatterättsnämnden?

Skatterättsnämnden beslutar om förhandsbesked i skattefrågor.

Förhandsbesked i skattefrågor

Skatterättsnämnden är en myndighet som besvarar frågor om skatter där svaren inte går att hitta i lagtexter eller genom praxis samt meddelar bindande förhandsbesked om skatter och moms . Det innebär att alla skattskyldiga kan få information om olika skattekonsekvenser i förväg. Skatterättsnämndens arbete leder också till att man snabbare kan ta fram prejudikat inom skatteområdet. Ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen utan prövningstillstånd. Överklagandet ska skickas i skriftlig form till Skatterättsnämnden.

Skattenämndens organisation

Skatterättsnämnden sorterar under Finansdepartementet. Nämnden består av skatteexperter, högst fjorton ledamöter och tio ersättare, som utses av regeringen. Inom nämnden finns två avdelningar. Den ena har hand om direkt skatt och den andra om indirekt skatt. Det finns även ett kansli till nämndens förfogande.

Skattenämndens historia

Riksskattenämnden bildades år 1951 med uppgift att se till att alla lagar om skatter tillämpades på samma sätt över hela Sverige. En av uppgifterna var att meddela förhandsbesked i vissa skattefrågor som till exempel förmögenhetsskatt. Idag lämnar Riksskattenämnden besked om i princip alla frågor som rör skatter. År 1991 blev Riksskattenämnden en egen myndighet – Skatterättsnämnden.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.