Vad är Skuldsanering?

En person som har skulder som inte kan betalas under en överskådlig tid kan få hjälp med skuldsanering.

Skuldsanering – en avbetalningsplan för att bli skuldfri

Om du har stora skulder som du inte kan betala inom en överskådlig tid kan du be om en skuldsanering. Det är Kronofogden som beviljar skuldsaneringen och innan beslutet fattas måste den som är skuldsatt ha gjort stora ansträngningar för att försöka lösa sin ekonomiska situation. Kraven för att få en skuldsanering är omfattande. Kronofogden kontrollerar bland annat skuldernas storlek, din ålder, arbetsförmåga, utbildning och eventuell sjukdom. Du måste också vara folkbokförd i Sverige, inte ha näringsförbud och inte varit med om en skuldsanering tidigare. Innan skuldsaneringen börjar gälla måste även fordringsägarna, alltså de du är skyldig pengar, godkänna avbetalningsplanen. En skuldsanering är inte lösningen för dig som endast har tillfälliga betalningssvårigheter.

Under en skuldsanering betalar du en del av skulderna under ett antal år, upp till fem år. Betalningarna fördelas mellan de olika fordringsägarna. Efter skuldsaneringen är du skuldfri. De skulder som du inte har betalat av avskrivs. Under tiden som skuldsaneringen pågår, lever du på existensminimum och allt överskott när dina räkningar är betalda ska gå till att betala av skulderna. Existensminimum är den minsta summa pengar som anses behövas för att ha en skälig levnadsnivå. Du får inte heller dra på dig nya skulder. Lever du redan på existensminimum, behöver du inte betala av något på dina skulder. Syftet med en skuldsanering är att du som har stora skulder ska få en chans att börja om.

Skuldsanering för företagare

Det är bara fysiska personer som kan ansöka om skuldsanering. Driver du ett företag kan du ansöka om skuldsanering för företagare, F-skuldsanering. Det är din privata ekonomi som saneras, inte företagets. Företag med ekonomiska problem kan sättas i konkurs eller genomgå en företagsrekonstruktion. En skuldsanering för företagare pågår i tre år, inte i fem år som en vanlig skuldsanering, och för att få skuldsanering för företagare måste du ha drivit företaget på ett seriöst sätt. Det finns inget som hindrar dig att starta företag även om du har en pågående skuldsanering.