Vad är Soliditet?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Soliditet beskriver ett företags långsiktiga betalningsförmåga

Det finansiella nyckeltalet soliditet används för att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet används även till att bedöma företagets finansiella stabilitet och risken i bolaget. Nyckeltalet är ett centralt mått och visar hur stor del av företagets totala tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Vad ökar soliditeten?

Ett företag kan öka sin soliditet genom att öka sin vinst , amortera på lån och skulder och ta in mer kapital . Företag med en hög soliditet kan enklare hantera eventuella motgångar och förluster utan att drabbas hårt ekonomiskt.

Vad minskar soliditet?

Soliditeten minskar om företaget går med förlust , delar ut pengar eller ökar sina skulder snabbare än det egna kapitalet. Företag med låg soliditet har det svårare att hantera motgångar och förluster. Det kan även vara svårt att få ett banklån beviljat.

Hur beräknas soliditet?

Förhållandet, uttryckt i procent, beräknas genom att dela företagets egna kapital med företagets totala tillgångar. De siffror som används för att beräkna kvoten kan hämtas från företagets balansräkning . Formel följer enligt nedan. Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital

Lär dig mer om soliditet

I vårt blogginlägg går vi in på djupet vad soliditet är, vad som anses vara en bra soliditet och hur du räknar ut soliditet.