Vad är Kapital?

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Läs mer om kapital

Kapital finns i olika former

Det finns fyra typer av kapital:

  • Realkapital är produktionsmedel förutom råvaror och arbetskraft som behövs för att producera en vara.

  • Finansiellt kapital är pengar och värdepapper.

  • Humankapital är medarbetarnas kompetens och kunskap som företaget har.

  • Immateriellt kapital är immateriella tillgångar såsom patent, goodwill och varumärken.

Kapital används i nyckeltal

Nyckeltal används ofta för att förstå och värdera ett företag eller en organisation och många av nyckeltalen bygger på kapitalet såsom eget kapital, räntabilitet och avkastning.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.