Vad är Kapital?

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Kapital finns i olika former

Det finns fyra typer av kapital:

  • Realkapital är produktionsmedel förutom råvaror och arbetskraft som behövs för att producera en vara.

  • Finansiellt kapital är pengar och värdepapper.

  • Humankapital är medarbetarnas kompetens och kunskap som företaget har.

  • Immateriellt kapital är immateriella tillgångar såsom patent , goodwill och varumärken .

Kapital används i nyckeltal

Nyckeltal används ofta för att förstå och värdera ett företag eller en organisation och många av nyckeltalen bygger på kapitalet såsom eget kapital, räntabilitet och avkastning .

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.