Vad är Vinst?

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.

Vinst i företag

I företag är vinsten intäkterna minus kostnaderna. Hur stor vinsten är syns på sista raden i resultaträkningen . Har företaget gått med vinst talar man om ett positivt resultat och vid en förlust har företaget gjort ett negativt resultat. När räkenskapsåret är slut överförs årets resultat, vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen . Vinst i ett aktiebolag kan användas till nya investeringar i företaget eller som aktieutdelning till ägarna. Man betalar alltid skatt på vinsten men i ett aktiebolag finns gynnsamma skatteregler för utdelning. I en enskild firma eller ett handelsbolag kan man göra en räntefördelning. Denna möjlighet finns för att göra skattereglerna mer likvärdiga mellan enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Det innebär att en del av vinsten beskattas under inkomstslaget kapital istället för inkomst av näringsverksamhet, vilket kan ge lägre skatt.

Hur kan ett företag öka sin vinst?

För att öka vinsten bör företag satsa på sådant som leder till ökad försäljning. Att höja priset på produkten eller tjänsten och sälja mer till befintliga kunder är snabba sätt att öka vinsten. Håll även koll på företagets kostnader. Går det att förhandla ner priserna från leverantörerna eller kanske spara in på kontorskostnader? Det är viktigt för företag att gå med vinst av flera anledningar. I aktiebolagslagen står det till och med att aktiebolag ska drivas i vinstsyfte. Ett positivt resultat betyder att företagaren tjänar pengar. Vinsten är nödvändigt för att överleva och den ger en personlig trygghet och ett kvitto på framgång. Ett vinstdrivande företag har möjlighet att fatta strategiska beslut i rätt tid och investera för fortsatt utveckling eller starta och investera i andra företag. Ett företag med vinst får även bättre kreditvärdighet som kan vara avgörande när man vill ta lån eller öka checkkrediten.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.