Vad är SRU?

SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och är en kod som används för att föra över uppgifter från bokföringsprogram till inkomstdeklarationen.

Från bokföringsprogram till inkomstdeklaration

SRU är en förkortning för standardiserade räkenskapsutdrag och är en fyra- till femsiffrig kod som används för att föra över uppgifter från bokföringen till inkomstdeklarationen. Koden kopplas till de olika kontona i kontoplanen. Skatteverket använder dessa koder istället för kontonummer och SRU styr till vilka rutor kontona laddas upp.

Bokföringens kontoplan

En kontoplan är en förteckning över alla konton som används i bokföringen. Kontoplanen delas in i fyra huvudgrupper: tillgångar , skulder , intäkter och kostnader . Företag kan använda vilken kontoplan de föredrar men de flesta företag väljer att använda BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen förvaltas och utvecklas av BAS-intressenternas förening, en ideell förening som företräds av branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Alla konton i BAS-kontoplan har en SRU-kod.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.