Vad är Tidsbegränsad anställning?

Tidsbegränsad anställning har start- och slutdatum.

Mer om Tidsbegränsad anställning

Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning har ett startdatum och ett slutdatum, till skillnad från en tillsvidareanställning som löper på tills den anställde eller arbetsgivaren avslutar anställningen. En arbetsgivare kan bara avsluta tillsvidareanställningen om det finns en saklig grund. En tillsvidareanställning kallas ofta för en fast anställning. Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalen är att en anställning ska gälla tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar ska därför ses som ett undantag när en arbetsplats behöver arbetstagare till ett specifikt projekt eller uppdrag eller är i behov av extra resurser under en begränsad period. Regler för hur tidsbegränsade anställningar fungerar finns i LAS eller i kollektivavtalen. En tidsbegränsad anställning får bland annat inte avslutas i förtid om det inte finns en saklig grund. Uppsägningsvillkoren kan också vara reglerade i ett anställningsavtal. 

Fyra olika tidsbegränsade anställningar

  1. En allmän visstidsanställning kan vara i högst två år. Om arbetstagaren haft anställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod – eller en längre period om arbetstagaren också haft vikariat och säsongsanställningar i en följd – omvandlas den automatiskt till en tillsvidareanställning.

  2. En vikarie anställs när en arbetsplats behöver ersätta en person som är frånvarande på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, militärtjänst, föräldraledighet eller studier. En vikarie kan också anställas för att fylla en vakans under en rekryteringsprocess. Om den som vikarierar har arbetat mer än två år under en femårsperiod omvandlas vikariatet automatiskt till en vidareanställning.

  3. En säsongsanställning kan användas för arbeten som styrs efter årstiderna. Det kan till exempel gälla arbete inom skogsbruk, jordbruk och turistnäringen.

  4. Den sista typen av tidsbegränsad anställning är en provanställning. Den kan högst vara i sex månader och används som en inledande period till en visstidsanställning. En provanställning kan avbrytas utan skäl av både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Ett chefsförordnande kan också ses som en typ av tidsbegränsad anställning. I de flesta fall har då arbetstagaren en tillsvidareanställning och får förordnat chefsuppgifter under en begränsad period.


Bemanningspersonal och frilansare 

När en arbetsgivare har behov av personal men inte själv rekryterar kan personal hyras in från ett bemanningsföretag. Arbetstagaren är då anställd hos bemanningsföretaget. En arbetsgivare kan också använda sig av frilansare för vissa arbetsuppgifter. De flesta frilansare har egna företag och fakturerar för det arbetet som utförts. Arbetsgivaren betalar därför inga sociala avgifter för ett frilansuppdrag. 


Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.


Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.