Vad är Trängselskatt?

Congestion tax

Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.

Relaterade ord

Skatt

Mer om Trängselskatt

Trängselskatt förbättrar framkomligheten och miljön

Trängselskatten infördes för att förbättra framkomligheten och miljön. Avsikten med skatten är att minska trafiken i trafikbelastade områden genom att få flera att avstå från resor på vissa vägar vid vissa tidpunkter. I Sverige infördes trängselskatten i Stockholm den 1 augusti 2007 och i Göteborg den 1 januari 2013.

Vilka betalar trängselskatt?

Samtliga bilar som är registrerade i vägtrafikregistret och som någon gång passerar en betalstation är skyldiga att betala avgiften. Ägaren till bilen vars namn finns i vägtrafikregistret är betalningsansvarig.

Hur betalas trängselskatt?

Transportstyrelsen sammanställer varje månad antalet gånger bilen passerat en betalstation och skickar därefter betalningen vidare till den skattskyldige månaden efter. Senast sista dagen samma månad som den skattskyldige personen fått uppgifterna ska betalningen finnas på Transportstyrelsens konto.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?