Driva Företag

Publicerad: 18 augusti 2020|Senast uppdaterad: 2 maj 2023

Import och export inom EU

En massa flaggor som symboliserar EU
Inom EU är det i princip fri rörlighet för varor, vilket innebär att du i regel inte behöver lämna någon tulldeklaration när du bedriver handel inom unionens gränser. Däremot finns vissa begränsningar beroende på vad du importerar eller exporterar, och varje land EU-land har rätt att stoppa varor med hänvisning till hälsa, miljö och säkerhet. Vi går igenom allt du behöver tänka på vid import och export inom EU.

Importera inom EU

En vara som tillverkats i och säljs från ett annat EU-land kan importeras fritt till Sverige.

Inom EU har vi gemensam marknad vilket innebär att varor kan röra sig fritt mellan medlemsländerna utan tullkontroller och -avgifter. Många av länderna har dessutom likadana produktregler med liknande krav på själva varan. Vissa typer av produkter ska vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

 • Exempel på CE-märkta varor är elektronik och leksaker. Du kan läsa om fler produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats

Att en vara är CE-märkt innebär att den garanterat lever upp till de gemensamma regler som finns inom EU gällande hälsa, säkerhet och miljö.

Importmoms inom EU

När du importerar en vara från ett annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms. Du som köpare ska däremot redovisa svensk moms i din momsdeklaration, både ingående och utgående. Detta kallas för omvänd skattskyldighet. För att sådan typ av moms ska appliceras krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Säljaren måste vara momsregistrerad i ett annat EU-land.

 • Varorna kommer att transporteras från ett EU-land till ett annat (inte Sverige).

 • Du behöver uppge ditt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Om ditt företag är momsregistrerat har du ett giltigt VAT-nummer. Du kan också kontrollera att säljaren är momsregistrerad genom att få uppgift om dennes VAT-nummer.

Det är du själv som beräknar den ingående momsen på varans värde och redovisar den i momsdeklarationen. Beroende på vilken typ av vara du har köpt så är det antingen 25, 12 eller 6 procent i importmoms.

Exportera inom EU

Ska du exportera varor till ett annat EU-land finns ett antal saker du behöver tänka på.

 • Undersök om det krävs tillstånd för att exportera varan inom EU. Det är i princip fri rörlighet men med vissa undantag.

 • Tullavgift utgår inte och någon tulldeklaration behöver ej göras.

 • Svensk moms ska endast tas ut om du säljer till en privatperson och inte om du säljer till ett företag.

 • Säkerställ att företaget som du ska sälja till finns inom EU.

 • Kontrollera om varan behöver vara CE-märkt och att den lever upp till kraven i produktsäkerhetslagen och andra tekniska krav och nationella regler. Du kan läsa om produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats .

Varor med exportrestriktioner

Även om du exporterar till ett annat EU-land finns vissa varor som faller under särskilda regler och bestämmelser, så kallade exportrestriktioner, som du behöver vara medveten om. Om du exporterar varor som har exportrestriktioner behöver du ha en exportlicens eller någon annan form av tillstånd.

Även om du exporterar till ett annat EU-land finns vissa varor som faller under särskilda regler och bestämmelser, så kallade exportrestriktioner, som du behöver vara medveten om. Om du exporterar varor som har exportrestriktioner behöver du ha en exportlicens eller någon annan form av tillstånd.

 • För att få exportera radioaktivt avfall behöver du tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Gäller det utrotningshotade djur eller växter (CITES) behöver du tillstånd hos Jordbruksverket.

 • Om du vill exportera förbrukade köldmedier, till exempel kylskåp och frysar eller luftkonditioneringsanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen, ansöker du om tillstånd hos Naturvårdsverket.

 • Vid export av jaktvapen, ammunition eller andra farliga föremål ska du kontakta Inspektionen för strategiska produkter (ISP) eller Polisen.

 • För export av kulturföremål ansöker du om tillstånd hos Riksantikvarieämbetet.

Du hittar mer information om varor med särskilda exportrestriktioner på Tullverkets webbplats.

Tullregler

Tull inom EU

Eftersom det i princip är fri rörlighet mellan medlemsländerna i EU behöver du inte betala tull eller lämna in någon tulldeklaration. Inom EU gäller samma tullregler och tullavgifter i alla medlemsländer. Det innebär att din vara kan fraktas fritt mellan länder inom EU så länge det rör sig om en unionsvara.

En unionsvara innebär att det är en produkt som har förtullats i EU eller att varan i sin helhet har tillverkats inom EU av så kallat förtullat material, eller av material som har sitt ursprung inom EU.

Det finns dock begränsningar avseende fri rörlighet eftersom varje land inom EU har rätt att stoppa vissa varor med hänsyn till säkerhet, hälsa och miljö. Det kan exempelvis vara produkter som alkohol, läkemedel, tobak, narkotika och vapen.

Import och export från/till områden som inte tillhör EU:s skatteområde

När du bedriver handel med länder inom EU, kallas det för inrikeshandel. Några EU-länder har dock områden som inte hör till EU:s skatteområde. Om du bedriver handel med ett sådant område behöver du lämna in en tulldeklaration, deklarera ett monetärt tullvärde och redovisa importmoms i din momsredovisning till Skatteverket.

Du hittar mer information om områden utanför EU:s skatteområde på Tullverkets webbplats .

Regler kring import och export med USA och Kina

Import och export skiljer sig mycket åt beroende på vilket land du handlar med. Därför har vi samlat särskilda bestämmelser för Kina och USA.

Allmän information om import & export

Letar du efter mer övergripande information om vad import & export innebär?

Relaterade artiklar

Lön|Skatter & moms|Driva Företag|Bokföring

Publicerad: 16 september 2020|Senast uppdaterad: 14 november 2023

Representation – allt du behöver veta!

Reglerna kring representation upplevs ofta som krångliga och svåra att hålla reda på. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller vid olika typer av...

Allt om skatter och moms

Skatter är kanske inte det mest inspirerande ämnet för en företagare att fördjupa sig i, men nog så viktigt. Med rätt kunskaper om regelverket minimerar du både risken att det blir fel – och risken att du betalar för mycket.

Allt om import & export

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Här går vi igenom generell information – men också vad som gäller för specifika regioner.

Import- och exporthandel med USA

Att handla med länder utanför EU, som till exempel USA, innebär att flera lagar, regler och restriktioner måste efterlevas. Dessutom behöver du veta vilka

Allt om att driva företag

Ingen guide om att driva företag kan vara komplett, men här har vi samlat några av de vanligaste frågorna en företagare stöter på i sin vardag, inklusive tips på var du kan läsa mer.

7 tips på gratis marknadsföring

Marknadsföringen är en stor del av att driva ett företag. Är du nystartad och vill få ditt företag att synas, eller helt enkelt bara få in nya kunder? Vi delar

Belopp och procentsatser för 2024

Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt? Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Håll dig

Nya lagar och regler 2023

Nytt år innebär nya lagar och regler att ta hänsyn till – och 2023 är inget undantag. Vi har sammanställt ett antal lag- och regelnyheter som börjar gälla i

Nya lagar och regler 2021

Nytt år innebär nya lagar. Under inkomståret 2021 utvidgas rut-avdraget och taket höjs, en tillfällig pandemilag införs, och bolagsskatten sänks. Här listar vi

Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte

GDPR-guide för företagare

En ständigt aktuell fråga för alla som sysslar med personuppgifter - vilket är i princip alla organisationer och företag i dag – är EU:s dataskyddsförordning

Nya lagar och regler 2022

Nytt år innebär ofta en hel del nya lagar och regler att ta hänsyn till – så även i år. Vi har sammanställt ett antal nyheter som tillkommit i samband med

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.