Skatter & moms|Driva Företag|4 januari 2021|Uppdaterad: 26 april 2023

Viktiga datum för skatter och moms 2023

Skatteverket har många datum för skattedeklaration som är viktiga att känna till, för dig som driver företag. När ska till exempel momsdeklarationen vara inne, och hur ofta ska momsen deklareras? Vi har samlat alla viktiga datum som du behöver ha koll på under 2023.

Vi uppdaterar och faktakollar datum regelbundet under året, i de fall Skatteverket ändrar datum. Dubbelkolla gärna med Skatteverkets kalender om du är osäker på ett datum.

Skattedeklaration – vad, när och hur?

Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som företagare lämnar till Skatteverket. Tänk på att det kan vara olika datum för olika företagare – bolagsform, omsättning, räkenskapsår och hur ofta företaget ska deklarera moms är saker som påverkar.

De datum vi lyfter fram i vår guide gäller för:

 • Enskild firma som deklarerar moms årsvis och har högst 1 miljon kronor i omsättning

 • Aktiebolag som deklarerar moms månadsvis, har 1–40 miljoner kronor i omsättning samt december som sista månad i räkenskapsåret

 • Handelsbolag som deklarerar moms månadsvis, har 1–40 miljoner kronor i omsättning samt december som sista månad i räkenskapsåret

I guiden hittar du datum för när till exempel momsdeklaration och arbetsgivardeklaration ska vara inne, och när avdragen skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas in.

Januari 2023

17 januari

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB & enskild firma: Debiterad preliminärskatt

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

20 januari

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

25 januari

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

31 januari

 • AB/HB & enskild firma: Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag samt grön teknik.

 • AB/HB & enskild firma: Kontrolluppgifter.

Februari 2023

7 februari

 • AB/HB: Inkomstdeklaration 2 öppnar.

13 februari

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB & enskild firma: Debiterad preliminärskatt

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

 • AB/HB & enskild firma: Extra inbetalning över 30 000 kr (tidigare kallad fyllnadsinbetalning) av kvarskatt för dig som vill undvika ränta på beloppet och som redovisar per kalenderår.

20 februari

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

27 februari

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

 • AB/HB & enskild firma: Momsdeklaration vid EU-handel.

28 februari

 • Enskild firma: Momsinbetalning vid EU-handel.

Mars 2023

6 mars

 • AB/HB & enskild firma: Du ska ha skickat in din fastighetsdeklaration. Läs mer på Skatteverket.

13 mars

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB & enskild firma: Debiterad preliminärskatt

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

 • AB/HB & enskild firma: Underskott av slutskatt. Om du har skatt att betala enligt ditt slutskattebesked ska din betalning vara bokförd hos Skatteverket senast den 14 mars.

14 mars

 • Enskild firma: Inkomstdeklaration 1 öppnar (gäller även dig som är delägare i ett fåmansföretag eller ett handelsbolag).

20 mars

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

27 mars

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

April 2023

12 april

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB & enskild firma: Debiterad preliminärskatt

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

20 april

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

25 april

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

Maj 2023

2 maj

3 maj

 • AB/HB & enskild firma: En eventuell extra skatteinbetalning ska vara inbetald om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor.

12 maj

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB & enskild firma: Debiterad preliminärskatt

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

 • Enskild firma: Momsdeklaration för enskilda firmor som inte bedriver EU-handel (utan anstånd).

22 maj

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

25 maj

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

Juni 2023

12 juni

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

15 juni

 • AB/HB & enskild firma: Beslut gällande fastighetstaxering (för dig som har digital brevlåda).

 • Enskild firma: Slutskattebesked

20 juni

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

26 juni

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

 • Enskild firma: Momsinbetalning för enskild firma utan EU-handel (med anstånd).

30 juni

 • AB/HB & enskild firma: Beslut gällande fastighetstaxering (via post för dig som inte har digital brevlåda).

Juli 2023

12 juli

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

20 juli

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

25 juli

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

Augusti 2023

1 augusti

 • AB/HB: Inkomstdeklaration 2 och 3 (oavsett om du lämnar deklarationen elektroniskt eller på papper). 

15 augusti

 • Enskild firma: Slutskattebesked.

17 augusti

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

21 augusti

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

25 augusti

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

September 2023

12 september

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

20 september

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

25 september

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

Oktober 2023

12 oktober

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

20 oktober

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

25 oktober

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

November 2023

1 november

 • AB/HB & enskild firma: Fastighetsdeklaration till 2024 års fastighetstaxering av småhus ska vara inlämnad.

13 november

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

 • Enskild firma: Om du hade skatt att betala enligt ditt slutskattebesked ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum

20 november

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

27 november

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

December 2023

12 december

 • AB/HB: Moms- & arbetsgivardeklaration.

 • Enskild firma: Arbetsgivardeklaration.

 • AB/HB & enskild firma: Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets konto (alla företag).

 • AB/HB: Skattedeklaration samt moms på skattekontot (omsättning mindre än 40 mkr).

15 december

 • AB/HB & enskild firma: Du ska ha fått ditt besked om beslutade skatteuppgifter från Skatteverket.

20 december

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. Lämnas på blankett SKV5740.

27 december

 • AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst.

 • AB/HB & enskild firma: Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår ska vara inskickad till Skatteverket.

Vi uppdaterar och faktakollar datum regelbundet under året, i de fall Skatteverket ändrar datum. Dubbelkolla gärna med Skatteverkets kalender om du är osäker på ett datum.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.