HR & Personal

Smart koppling från Hailey HR AB

Logotyp för Hailey HR AB

Om Hailey HR AB

Hailey HR är ett svenskt, användarvänligt system för HR-avdelningar. Med automatisering & enkla flöden minimerar Hailey det administrativa HR-arbetet. Du hanterar anställningsavtal, onboarding, medarbetarsamtal & lönerevision, i enlighet med GDPR.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.