Rapportering/Analys, Tid- och Projektredovisning

Smart koppling från Roughly Right Aktiebolag

Roughly Right-icon
3 st
Roughly Right
Rapportering/Analys
Tid- och Projektredovisning
En ekonomisk kompass som guidar kreativa verksamheter till...
Roughly Right Aktiebolag

Om Roughly Right Aktiebolag

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar