Skatter & moms|Driva Företag

Publicerad: 21 september 2020|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Budgetpropositionen 2021 – fem förslag för företagare

Regeringen har lämnat sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen. Vi lyfter fram fem förslag från budgeten som riktar sig till företagare, och förklarar vad de innebär.

Nedsättningar av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda, även kallat växa-stödet, föreslås tillfälligt utvidgas. Nedsättningen ska även ges till företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person. Nuvarande regler innebär att enmansföretag endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för sin första anställda. Nedsättningen gäller i två år, och gäller den del av månadslönen som inte överstiger 25 000 kronor.

Nedsättningen ska föreslås gälla för anställningar under perioden den 1 juli 2021 till den 31 december 2022, och föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 

Sänkt arbetsgivaravgift för unga mellan 19 och 23 år

Arbetsgivaravgiften sänks för personer som vid årets början har fyllt 18 men ännu inte 23 år, vilket betyder att även de som fyller 19 under året omfattas. Sänkningen utformas så att endast ålderspensionsavgiften och 9/20 av de övriga avgifterna betalas, vilket betyder att avgifterna totalt sett sänks från 31,42 procent till 19,73 procent. Detta gäller den del av månadslönen som inte överstiger 25 000 kronor. Förslaget beräknas träda i kraft den 1 april 2021 och gäller till och med den 31 mars 2023.
 

Rutavdraget vidgas och taket höjs

Regeringens föreslår att fler tjänster ska omfattas av rutavdraget. Enligt förslaget ska även tvätt-, möblerings-, transport- och trygghetstjänster (enklare tillsyn som inte är bevakningstjänster) omfattas av rutavdraget från och med den 1 januari 2021.

Dessutom höjs det sammanlagda avdragstaket för rut- och rotavdrag från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och beskattningsår. Dock får rotavdrag maximalt utgöra 50 000 kronor per person och beskattningsår.
 

Skattelättnad för investeringar

En tillfällig skattereduktion på maskiner och materiella inventarier (för stadigvarande bruk) föreslås. Skattesänkningen blir enligt förslaget 3,9 procent av anskaffningsvärdet på sådana inventarier som ett företag köper in under år 2021. Förslaget är tänkt att träda i kraft året därpå, den 1 januari 2022.
 

FoU-stödet utvidgas

FoU-avdraget innebär att arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Idag är kravet att minst 75 procent av arbetstiden ägnas åt forskning och utveckling för att få avgiften sänkt. Regeringen föreslår nu att kravet sänks till 50 procent av arbetstiden. Dessutom föreslås en höjning av det högsta sammanlagda avdraget som är möjligt att göra – från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Detta gäller för samtliga anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en arbetsgivare. Den 1 juli 2021 är förslaget tänkt att träda i kraft.
 

Läs mer om budgetpropositionen

Observera att detta är regeringens förslag på budget, och att inga beslut är fattade. Läs mer på regeringens webbsida .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.