Bokföra Inventarier

Inventarier kan bokföras i kontogrupp 12.

Det finns förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier . Förbrukningsmaterial har ett lägre värde och ska förbrukas som en kostnad inom ett år. Till förbrukningsmaterial räknas produkter som till exempel toalettpapper och rengöringsmedel. Kostnaden exklusive moms ska vara lägre än ett halvt prisbasbelopp

Förbrukningsinventarier ska ha en livslängd på mellan ett och tre år. Kostnaden för förbrukningsinventarier ska vara av ett lägre värde och understiga ett halvt prisbasbelopp, precis som förbrukningsmaterial. Mobiltelefoner och datorer är exempel på förbrukningsinventarier.

Inventarier är tillgångar med en längre livslängd än tre år och som har ett värde som överstiger ett halvt basbelopp. Exempel på inventarier är större verktyg och maskiner. I den löpande bokföringen kan avskrivningar göras på inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnaden för en tillgång över de år som den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Längden på avskrivningstiden beror på tillgångens ekonomiska livslängd.

I vår guide kan du läsa mer om inventarier.

Exempel på bokföring av inventarier

Ett företag som bokför enligt faktureringsmetoden har köpt in en stor maskin som ska användas i tillverkningsprocessen. Maskinen kostar 300 000 kronor inklusive moms och nyttjandeperioden uppskattas till fem år. I det här fallet bokförs avskrivningen med en så kallad linjär avskrivning. Det innebär att kostnaden fördelas med lika stora belopp över hela nyttjandeperioden som i detta fall är fem år. Maskinen ska därför skrivas av med 48 000 kronor (240 000/5=48 000) per år. När leverantörsfakturan erhålls kan bokföringen se ut så här:

KontoDebetKredit
1220 – Inventarier och verktyg 240 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms60 000 kr
2440 – Leverantörsskuld300 000 kr

Företaget bokför löpande varje månad. Avskrivningen ska alltså göras månadsvis med 4 000 kronor (48 000/12=4 000). Varje månad ser därför bokföringen ut så här:

KontoDebetKredit
1229 – Ack. avskrivningar på inventarier4 000 kr
7832 – Avskrivningar på inventarier4 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.