Bokföra Slutlig skatt i enskild firma

Enskilda firmor kan bokföra skatt på konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter.

Företag, både aktiebolag och enskilda firmor , betalar löpande in preliminärskatt under ett räkenskapsår. Det är en uppskattning av den skatt som ska betalas under året. När företaget gjort sitt bokslut och skickat in sin deklaration lämnar Skatteverket besked om den slutgiltiga skatten. Har företaget då betalat in för mycket preliminärskatt under året får bolaget en skatteåterbäring. På samma sätt måste företaget betala restskatt om man betalat in för lite skatt under året. Den betalda preliminärskatten ska alltså i slutänden stämma överens med den slutliga skatten.

Enskilda firmor kan använda konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter för skatt. Kontot brukar kallas för företagets skattekonto. I en enskild firma omfattar skattekontot både företagets och den enskilde näringsidkarens privata skatter och avgifter. Detta beror på att en enskild firma inte är egen juridisk person .

Exempel på bokföring av slutlig skatt i enskild firma

Vi tar ett exempel med en enskild firma som har betalat in 1 000 kronor i preliminärskatt till Skatteverket varje månad under ett bokföringsår. När räkenskapsåret är slut, bokslutet klart och deklarationen inskickad till Skatteverket får företaget besked om den slutgiltiga skatten. I vårt exempel har den enskilda firman fått en restskatt och ska alltså betala in detta belopp till Skatteverket. Underskottet är 500 kronor och det kan bokföras så här, förutsatt att det betalas från den enskilda firmans specifika bankkonto:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto500 kr
2012 – Avräkning för skatter och avgifter500 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.