Bokföra Verktyg

Verktyg som klassificeras som förbrukningsmaterial bokförs vanligen i kontogrupp 54. Klassificeras det som en inventarie bokförs det vanligen i kontogrupp 12.

I bokföringen skiljer man mellan förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier. Förbrukningsmaterial är inköp till verksamheten med lågt värde som beräknas förbrukas inom ett år. Det kan till exempel vara toalettpapper, rengöringsmedel och sopsäckar men också visst material som ska användas i en tillverkningsprocess. Kostnaden exklusive moms ska vara lägre än ett halvt prisbasbelopp

Förbrukningsinventarier har en längre livslängd än förbrukningsmaterial. Livslängden är mellan ett och tre år. Kostnaden för förbrukningsinventarier ska dock, precis som förbrukningsmaterial, vara av ett lägre värde och understiga ett halvt prisbasbelopp. Exempel på förbrukningsinventarier är mobiltelefoner, datorer och en del verktyg.

Inköp av tillgångar med en längre livslängd än tre år och ett värde som överstiger ett halvt basbelopp kallas inventarier. Det kan till exempel vara maskiner och verktyg som ska användas under en längre tid i företaget. I den löpande bokföringen görs avskrivningar på inventarierna. Det är ett sätt att dela upp utgiften för inventarierna under deras nyttjandeperiod. Avskrivningen kan vara linjär, degressiv eller progressiv. En avskrivning kan också vara produktionsbaserad. Vanligast är linjära avskrivningar som innebär att kostnaden fördelas med lika stora belopp över nyttjandeperioden.

Läs mer om förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier och hur du skiljer på dem här.

Exempel på bokföring av verktyg

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Om det är en förbrukningsinventarie

I vårt exempel har ett aktiebolag som bokför enligt fakturametoden köpt ett verktyg för 10 000 kronor exklusive moms. Värdet är under ett halvt prisbasbelopp och livslängden för verktyget uppskattas till maximalt tre år. Verktyget kan då bokföras som en förbrukningsinventarie. Konteringen kan se ut så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder10 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms2 000 kr
5410 – Förbrukningsinventarier8 000 kr

När företaget betalar fakturan kan till exempel konto 1930 Bankkonto användas med 10 000 kronor i kredit och konto 2440 Leverantörsskulder som motkonto i debet.

Om det är en inventarie

Förbrukningsinventarier bokförs alltså som en direkt kostnad. Vid bokföring av en inventarie bokförs denna som en tillgång i balansräkningen medan kostnaden fördelas genom avskrivningar under dess nyttjandeperiod. Samma företag som ovan har köpt ett dyrare verktyg som kostar 150 000 kronor exklusive moms. Verktyget har en nyttjandeperiod på fem år och klassificeras som en inventarie.

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder150 000 kr
1220 – Inventarier och verktyg120 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms30 000 kr

Verktyget ska skrivas av med 24 000 kronor per år under nyttjandeperioden (120 000 / 5 = 24 000). Avskrivningarna ska bokföras med månatliga avskrivningar på 2 000 kronor (24 000 / 12 = 2 000). Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1229 – Ack. avskrivningar på inventarier och verktyg2 000 kr
7832 – Avskrivningar på inventarier2 000 kr

Vill du lära dig mer om avskrivningar? Spana in vår guide om avskrivningar av inventarier.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.