Vad är Aktiemarknad?

En aktiemarknad är en handelsplats där aktier köps och säljs.

Läs mer om aktiemarknad

På en aktiemarknad kan du handla med olika värdepapper, huvudsakligen aktier. Aktiemarknaden fungerar som en auktion: En säljare lägger ut en aktie till försäljning och en köpare lägger ett bud på den. När säljare och köpare är överens om ett pris sker affären. Priserna regleras efter utbud och efterfrågan. Ju högre efterfrågan på en aktie är, desto högre blir priset. Faktorer som påverkar aktiepriset är bland annat nyheter kring bolaget, finansiella rapporter, förändrad styrränta och icke-finansiella händelser som politiska val, oroligheter och krig. Ett aktiebolag kan också ge ut och sälja nya aktier i form av en emission. Syftet med en emission är att lösa företaget likviditetsproblem, finansiera en investering eller klara en expansion.

När ett aktiebolag erbjuder sina aktier på den öppna aktiemarknaden säger man att aktiebolaget är ett publikt aktiebolag och att det är börsnoterat. Ett aktiebolag som inte är börsnoterat, ett så kallat onoterat bolag, kan också sälja sina aktier men då sker detta utanför aktiemarknaden.

En aktiemarknad styrs av olika regler och regleras genom olika juridiska organ. En aktiemarknad har också fasta öppnings- och stängningstider. Idag sker aktiehandeln online och aktierna köps och säljs elektroniskt. Förr hade aktiemarknaderna ett handelsgolv där auktoriserade handlare skötte handeln. Aktiebörs eller börs är ett annat ord för aktiemarknad.

Aktiemarknaden i Sverige och övriga världen

I Sverige finns två aktiemarknader: Stockholmsbörsen/Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market/NGM. Finansinspektionen reglerar marknaderna och ställer krav på information och övervakning.

Välkända aktiemarknader i världen är bland annat New York Stock Exchange (NYSE) och National Association of Securities Dealers (NASDAQ) i USA, London Stock Exchange (LSE) i Storbritannien, Tokyo Stock Exchange (TSE) i Japan och Kinas Hong Kong Stock Exchange (HKEX). Ett bolags aktier kan köpas och säljas på flera aktiemarknader.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.