Vad är Bruttolön?

Gross salary

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Relaterade ord

Brutto Lön Sociala avgifter Arbetsgivaravgift Arbetsgivare

Mer om Bruttolön

Vad ingår i bruttolönen?

I bruttolönen ingår flertalet avgifter som redovisas i den anställdes lönebesked. Avgifter som inkluderas i bruttolönen är sociala avgifter, arbetsgivaravgift, preliminärskatt och eventuella ersättningar och avdrag som arbetsgivaren utfört.

Bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde går med på att ta en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. Minskningen av bruttolönen medför en lägre lönekostnad för arbetsgivaren. Fördelar med bruttolöneavdrag är att anställda får tillgång till förmåner som exempelvis extra pension. Dock bör den anställde undersöka vilka ekonomiska konsekvenser regelbundna bruttolöneavdrag kan medföra innan nyttjande sker.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?