Vad är EBIT?

EBIT visar ett företags rörelseresultat före räntor och skatter och används ofta inom finansiell analys.

EBIT – ett nyckeltal

EBIT är ett nyckeltal och står för Earnings Before Interest and Tax. Nyckeltalet visar ett företags rörelseresultat före räntor och skatt och används som ett mått på lönsamhet. Vid beräkning av EBIT subtraheras företagets tillverkningskostnader och övriga kostnader från intäkterna för att på så sätt få fram nettovinsten, alltså vinsten som företaget har gjort innan man tagit hänsyn till skatter och räntekostnader för lån. Tillverkningskostnader kan bland annat vara utgifter för material, löner och marknadsföring. Vid uträkning av EBIT inkluderas avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar. Vill du räkna ut resultatet innan avskrivningar och nedskrivningar kallas detta för EBITDA . Även EBITA finns som alternativt lönesamhetsmått.

I företagets resultaträkning finns alla uppgifter som behövs för att beräkna EBIT. Ett högt EBIT visar – förenklat – att företaget har god förmåga att generera avkastning och att företaget därför troligtvis har hög kapacitet att betala eventuella skulder. Ett högt EBIT-värde visar helt enkelt att företaget kan finansiera sin verksamhet på ett tryggt och bra sätt.

Fördelar och nackdelar med EBIT

Inom finansanalys används EBIT av till exempel investerare för att analysera och få en bild av ett företags lönsamhet. Företag kan även använda EBIT internt för att analysera och planera sin verksamhet. Genom att analysera EBIT kan man se hur väl företaget genererar vinst i sin verksamhet före skatt och räntekostnader. Det ger en bättre förståelse och en mer fullständig bild av bolagets verkliga lönsamhet och finansiella ställning. Skatt och räntor är kostnader som ett företag inte kan påverka på samma sätt som andra kostnader. EBIT används också ofta som ett nyckeltal för att på ett enkelt sätt kunna jämföra olika företags lönsamhet. Eftersom skatt och ränta kan skilja mellan olika företag och olika länder ger EBIT en bra bild av företags lönsamhet och hur bra kärnverksamheten egentligen går. ¨Däremot måste man vara medveten om att EBIT inte visar företagens strukturella kostnader som till exempel kapitalutgifter och långsiktiga skulder. För ett företag som investerar stora summor i långsiktiga kapitalprojekt kan EBIT därför vara ett missvisande nyckeltal att använda. EBIT säger inte heller något om ett företags värde eftersom dess skatte- och räntekostnader inte är inkluderade.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.